podróż Odyseusza w edukacji, przywództwo edukacyjne, Grzegorz Mazurkiewicz, edukacja, wyzwania edukacji, cele edukacyjne, wizja edukacyjnej zmiany, zmiana w edukacji, cel edukacji

Współczesny świat stoi przed wieloma wyzwaniami.

Katastrofa środowiska naturalnego, kryzys ekonomiczny i społeczny, kryzys demokracji, nasze życie w pandemii to tylko niektóre przykłady próby sił współczesnego pokolenia.

Tak jak Odyseusz musimy jednak wyruszyć w podróż niosącą wiele niebezpieczeństw i przygód, które nie zawsze należą do łatwych i przyjemnych.

Na naszej drodze życia często napotykamy trudności związane z naszym zdrowiem, pracą, koniecznością uczenia się nowego, np. nowych technologii.

W tej wyprawie nie poddajemy się i niczym mitologiczna postać próbujemy pokonywać samych siebie. Kolejne doświadczenia uczą nas, stwarzają nowe szanse, powodują rozwój.

Czego nam potrzeba?

Przede wszystkim potrzebujemy współdziałania oraz zrozumienia wspólnych celów i własnych możliwości.

Sklepienie potrzeb szkoły zawiera się przede wszystkim w zrozumieniu następujących wyzwań:

  • Budowania środowiska edukacyjnego, które będzie adekwatne do kontekstu lokalnego i globalnego, w którym żyjemy,
  • Braniu odpowiedzialności przez wszystkich członków społeczności szkolnej,
  • Wytyczeniu wizji opartej na wspólnych celach, wartościach, dialogu i przestrzeni do współpracy,
  • Inwestowaniu w rozwój szkoły w szerokim kontekście promowania zmiany, wartości uczenia się przez całe życie.

Całe życie uczymy się, by być wolnymi ludźmi.

W tak rozumianej  metaforze ludzkiego życia,  jako podróży, James Boldwin mówi, że „ Paradoks edukacji polega na tym, że gdy ktoś staje się osobą świadomą, zaczyna kwestionować społeczeństwo, w którym został wyedukowany.”

Nowe zadania przywództwa edukacyjnego.

Jednym z podstawowych zadań dyrektorów współczesnej szkoły jest dbanie o ludzi. Budowanie relacji oraz wsparcie pozwalają na przetrwanie w niestabilnej rzeczywistości.

Bardzo ważnym zadaniem jest również budowanie wizji, poprzez wielokrotne jej komunikowanie członkom społeczności szkolnych. Zmiana kultury organizacyjnej zaczyna się od budowania wizji wymarzonej szkoły.

„Sukces każdej instytucji edukacyjnej wymaga narracji”, stąd przywództwo w szkołach jest procesem. W tej nieustającej perspektywie rozwoju szkół dominuje różnorodność, tolerancja oraz szeroka przestrzeń partycypacji.

Wszystkie te czynniki sprzyjają procesowi uczenia się  członków społeczności edukacyjnej.

Powiązanie życia i szkoły od dawana postulowane jest w wielu nurtach edukacyjnych w Polsce i na świecie. To oczywiste w kontekście wyruszenia w podróż, rozumianą jako kolejne szczeble edukacji. Przedłużeniem procesu edukacji jest nasza paca i nasze życie, aż do późnej starości.

Grzegorz Mazurkiewicz twierdzi, że edukacja jest naszym sprzymierzeńcem w pokonywaniu trudności życia pod warunkiem, że jest wspólna, świadoma i kompetentna, a na dodatek musi być teraz osadzona w post covidowym kontekście edukacyjnym.

Nowy kontekst edukacyjny wymaga przede wszystkim relacji, partycypacji i działania. Uczymy się przez doświadczenia. Codziennie doświadczamy sytuacji, w których rozwiązujemy problemy i pokonujemy nasze słabości.

Ciągle rozmawiamy w szkole o tym, po co się uczyć? To nieustające pragnienie sensu popycha nas każdego dnia do przodu. Wspólne cele budują zaufanie i relacje, a to sprzyja realizacji zadań z określonym efektem końcowym.

„Trzeba przekształcać szkoły w demokratyczną przestrzeń, w której uczniowie uczą się tego, co niezbędne, by budować krytyczną demokrację.” H. Giroux.

„Należy rozwijać demokratyczną edukację tak, aby zamiast przekazywania wiedzy w hierarchicznych strukturach szkoły, umożliwiła jej tworzenie.”  P. Freyre.

Edukacja kształtuje ludzi, aktywując w nich szeroki kontekst myślenia krytycznego, argumentowania, wnioskowania, tworzenia i inspirowania.

Ludzie natomiast tworzą ten świat w jego kontekście społecznym, moralnym i sprawczym.

Musimy zacząć tu u teraz budować nową rzeczywistość od siebie wskazując szeroki aspekt moralny i udzielając wsparcia.

Wszystko zaczyna się od dialogu oraz głębokiej wiary w ludzkość.

 

 

Na podstawie :Wykład prof. G. Mazurkiewicz „Przywództwo edukacyjne i jego wyzwania” wygłoszony podczas I zjazdu SPLO 2020/2021.