LATERALIZACJA to dominacja prawej lub lewej części ciała. Dotyczy ręki, nogi, oka, czy ucha. Ma ona zasadnicze znaczenia w rozwoju dziecka, dlatego jej ustalenie powoduje w konsekwencji dominację określonej półkuli mózgowej: prawej lub lewej.

Każdy z nas posiada lewostronną lub prawostronną lateralizację. Są osoby praworęczne bądź leworęczne, czasami zdarza się, że niektórzy z nas mają tak zwaną lateralizację nieustaloną, to znaczy, że żadna strona ciała nie jest dominująca. Osoby o nieustalonej lateralizacji wykonują jedne czynności prawą, a inne lewą ręką, na przykład piszą prawą, a jedzą lewą ręką.

Ustalając lateralizację dziecka należy zwrócić uwagę na to, czy jest praworęczne- leworęczne, prawonożne- lewonożne, prawooczne- lewooczne . Zwracamy również szczególną uwagę na to, które ucho jest dominujące u naszego dziecka. Lateralizacja świadczy bowiem o dominacji prawej, bądź lewej półkuli mózgu.

Zazwyczaj ustawiamy się uchem dominującym w stronę źródła dźwięku. Wrażenia słuchowe odbierane są intensywniej przez dominujący, prawostronny lub lewostronny narząd słuchu.

Prawouszność lub  lewouszność ma szczególne znaczenie dla rozwoju słuchu dziecka, a co za tym idzie dla rozwoju mowy i języka.
Ze względu na skrzyżowanie dróg neurologicznych i fizycznych- ucha zewnętrznego, sygnał dźwiękowy dociera do prawej, bądź lewej półkuli. Dominacja lewego ucha może oznaczać lokalizację ośrodków mowy w prawej półkuli. Jest wiele badań, których wyniki wskazują na to, iż dominacja lewego ucha może być jedną z przyczyn jąkania, czy niepłynności mówienia.

Obszary mowy u osób prawousznych znajdują się z reguły w lewej półkuli. Ośrodek Brocka, odpowiedzialny za ekspresję mówienia, czy ośrodek Vernickego, odpowiedzialny za rozumienie, percepcję dźwięków mowy znajdują się zazwyczaj w tej samej półkuli mózgowej.
Półkula lewa porządkuje sygnały, prawa półkula mózgu postrzega całościowo, np. prozodię mowy. Szybciej przetworzy sygnał półkula prawa, całościowo i przekaże go do lewej półkuli.

Zwróćmy uwagę na to, które ucho jest dominujące u naszego dziecka!

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób określić lateralizację uszną Twojego dziecka, napisz do mnie w formularzu kontaktowym.