W dniu 26 marca 2020r, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne poinformowały o zamiarze przeprowadzeniu egzaminu próbnego dla ósmoklasistów, jak również egzaminu maturalnego.

Egzamin próbny z języka polskiego miałyby się odbyć już w poniedziałek 30 marca 2020 r, w następnych dniach uczniowie mieliby rozwiązywać zadania z matematyki i języków obcych.

Czy to realne?

Dwa dni na zorganizowanie egzaminów próbnych. W jaki sposób poradzić sobie z tą nietypową propozycją CKE?

Pozostawiono wybór zarówno szkole, jak również uczniom w zakresie przystąpienia do egzaminu.

W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań i spekulacji dotyczących odpowiedzi na pytanie: Czy przystępować, czy nie przystępować? Czy CKE ma w planach zdalny egzamin w terminach przypadających na jego pisanie? Przypomnijmy, że jeśli chodzi o ósmoklasistów, to ten termin przypada już w drugiej połowie kwietnia.

Egzamin został przygotowany przez specjalistów. Do próbnego egzaminu, już w poniedziałek,  przystąpić mogą nie tylko uczniowie w normie intelektualnej, dla których przewidziano standardowy arkusz, ale również uczniowie z dostosowanymi wymaganiami. Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała dla nich odrębne zestawy zadań.

Wszystkie materiały dotyczące egzaminu zamieszczone zostaną na stronie CKE www.cke.gov.pl

Uczeń miałby pisać egzamin próbny w domu, w czasie przewidzianym na jego rozwiązanie, po uprzednim pobraniu wymaganych materiałów ze strony CKE.

Całkiem dowolnie kształtuje się również forma zapisywania rozwiązania zadań przez ucznia.

Może on samodzielnie zapisać je w edytorze tekstowym i przesłać nauczycielowi, może również skorzystać z „zeszytu rozwiązań”- edytowalnego dokumentu dołączonego do próbnego egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna dopuszcza również wydrukowanie dokumentu i ręczne wpisywanie rozwiązań, ale również zapisywanie rozwiązań ręcznie na dowolnej kartce papieru.

Zasady oceniania uczniów wkrótce zostaną przesłane do szkół. Już teraz wiadomo również, że wprowadzono bardzo liberalny system przesyłania prac uczniów, tj. skan, mail, zdjęcie itp.

W wytycznych opublikowanych przez CKE mówi się z jednej strony o dobrowolności, z drugiej strony wskazuje się na warunki zbliżone do normalnego egzaminu w szkole. Czy zapewnienie tych warunków jest niemożliwe w domu?

W związku z tym należy zadać pytanie o cel przeprowadzenia egzaminu próbnego? Zwłaszcza, że codziennie uczniowie mają możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych publikowanych na stronie OKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje również cel egzaminu, tj. informacja zwrotna do ucznia na temat jego przygotowania do egzaminu. Mówi się również o celu diagnostycznym, tj identyfikacji braków ucznia w danym zakresie dotyczących egzaminu.

Czy aby nie jest za późno na diagnozę i informację do ucznia dotyczącą stanu jego przygotowań do egzaminu?

Do egzaminu ósmoklasisty zostało przecież 3 tygodnie.

Wiele szkół ma już  egzaminy  próbne za sobą. Zazwyczaj zostały one przeprowadzone w listopadzie lub grudniu ubiegłego roku.

Stworzenie podobnych warunków do pracy uczniów w domu jest wyzwaniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Czy realne jest zatem wymaganie samodzielniej praca uczniów, czy przestrzegania czasu egzaminu? Czy jest to kwestia odpowiedzialności uczniów? A może raczej zwykłych możliwości oraz ograniczeń wynikających z dostępem do Internetu, brakiem sprzętu komputerowego?

Czyżby MEN chciał przeprowadzić właściwe egzaminy w formie zdalnej?

Na pewno nie.

 

Dla wszystkich ósmoklasistów, nauczycieli i rodziców poniżej zestawienie ważnych linków związanych z przygotowaniem do egzaminów: