Nauczanie zdalne nie jest nowością.

Istnieje w edukacji od zawsze poprzez platformę europejskiej współpracy szkół e- Twinning.

Program ten działa od 2005 roku i w ciągu 15 lat dołączyło do niego ponad 18 tysięcy szkół przede wszystkim z Europy, ale nie tylko.

W realizację interdyscyplinarnych projektów zaangażowanych jest 67 tysięcy nauczycieli i 20 razy więcej uczniów.

Nauka zdalna jest dniem powszednim w realizacji projektów przez platformę edukacyjną e Twinning.

Podstawą jest przede wszystkim komunikacja, współpraca i budowanie relacji.

Czy warto korzystać z 15 lat doświadczenia wprowadzając praktyki kształcenia na odległość?

Z całą pewnością tak.

Edukacja zdalna może być ciekawa i inspirująca. Narzędzia TIK skrojone na miarę potrzeb uczniów wydobywają kwintesencję najwspanialszych celów edukacyjnych.

Jeśli nie posiadasz jeszcze pełnego warsztatu pracy, który byłby zasobny w technologię komunikacyjno- informacyjną, możesz bezpłatnie skorzystać ze szkoleń, które oferuje nauczycielom e Twinning.

Szkolenia w formie zdalnej są wartościowe pod względem merytorycznym.

Nauczyciele mogą korzystać z krótkich seminariów, podczas których pogłębiają swoją wiedzę, zadają pytania lub dyskutują na różne tematy. Nauczyciel mogą również korzystać z dłuższych form doskonalenia kursów online, podczas których zgłębiają tajniki konkretnego narzędzia TIK.

Wszystko jest kwestią poszukiwań oraz konsekwentnego wyboru. Narzędzia, które są kompatybilne z obranym celem współgrają w idealnej harmonii procesu kształcenia.

Czym jest E Twinning Live?

To miejsce w przestrzeni wirtualnej gdzie zebrane są wszystkie dotychczasowe doświadczenia przy realizacji projektów zdalnych za pomocą platformy e Twinning. To tutaj powstają nowe projekty, werbowani są partnerzy do realizacji wspólnych celów oraz gromadzone są efekty pracy uczniów z całej Europy.

Jako wsparcie powstała specjalna aplikacja, dzięki której nauczyciele są na bieżącą z wydarzeniami na platformie e Twinning.

W ramach platformy e- Twinning powstało szereg narzędzi i udogodnień, dzięki którym realizacja nauki na odległość jest przyjemnością dla uczniów i nauczycieli.

TwinSpace to miejsce wirtualnych spotkań nauczycieli i uczniów. To tutaj można na żywo porozmawiać z uczestnikami projektu z innych krajów, omówić strategię i poszczególne działania.

Edukacja zdalna za pomocą e Twinning to edukacja na miarę XXI wieku, która wspiera umiejętności miękkie, m.in. komunikacja, budowanie relacji, ale również poprzez nauczanie projektowe buduje wiedzę interdyscyplinarną.

Ważnym elementem jest również wyposażenie uczniów w umiejętności poszukiwania informacji z wielu źródeł, kreatywność oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań dla zaistniałych problemów.

W swych założeniach program Komisji Europejskiej miał jedynie wspierać edukację. Dziś właśnie okazuję się, że edukacja na odległość jest jedyną formą kształcenia w Europie objętej epidemią.

Czym zatem jest zdalna edukacja?

Czy tylko nikomu niepotrzebną kulą u nogi dyrektora, a właściwie ministerstwa?

Jestem głęboko przekonana, że to szansa dla edukacji w Polsce, ale przede wszystkim wspólna praca na rzecz poszukiwania inspirujących możliwości uczenia się.

Budując model edukacji zdalnej na czas pandemii warto skorzystać z wieloletniego doświadczenia jakie niesie ze sobą Europejska Współpraca Szkół za pomocą E Twinning.

W tym przypadku przepis jest gotowy, wystarczy go jedynie zmodyfikować.