przestrzeń cyfrowej współpracy, Teams, cyfrowa przestrzeń, Microsoft dla edukacji, praca w zespole, praca zdalna, nauka zdalna

Nowoczesne technologie wspierają proces uczenia się uczniów.

Dodatkową zaletę stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych jest indywidualizacja, personalizacja procesu uczenia się oraz kształtowanie ważnych dla życia i pracy umiejętności.

Współczesna szkoła dba o multimedialne środowisko uczenia się.

Nauczyciele muszą się nieustannie doskonalić w zakresie nowoczesnych technologii.

Zawód nauczyciela ewaluuje i przeobraża się w związku z dostosowaniem edukacji do wymogów życia i pracy w XXI wieku. Nauczyciele wykonują bardzo ważną pracę. Kształtują kompetencje młodych ludzi. Muszą być dobrze przygotowani do tego zadania.

Microsoft Educator Center to bezpłatna platforma służąca doskonaleniu nauczycieli w sieci.

Nauczyciele mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz nowoczesnego spojrzenia na edukację uczniów.

Za każde ukończone na platformie szkolenie zdobywają punkty i odznaki to mobilizuje do pracy.

Realizacja określonych ścieżek edukacyjnych i kursów pomaga w zgłębianiu tajników nowoczesnej edukacji, a tym samym pozwala poznać zasoby platformy.

Wielu nauczycieli, rodziców i uczniów zadaje dzisiaj pytania dotyczące współczesnej szkoły.

Dotyczą one personalizacji nauki, metod, narzędzi cyfrowych, ale również rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie kompetencji XXI wieku.

Współczesny świat wymaga od nauczyciela zorganizowania procesu nauczania ,który będzie ukierunkowany na ucznia.

Innowacyjne praktyki nauczania wymagają przygotowania ze strony nauczyciela. Gra jest warta świeczki, gdyż proces edukacyjny zorganizowany w warunkach sprzyjających dla ucznia ma większe szanse na sukces.

Współpraca nauczycieli, wzajemnie wsparcie, wymiana doświadczeń są konieczne dla ulepszania procesu edukacyjnego w szkole.

Jest to również związane z budowaniem kultury szkoły wokół wartości „uczenia się przez całe życie”.

Wizja szkoły która zwrócona jest w stronę nowoczesnych narzędzi, metod uczenia się staje się również nieodzownym elementem transformacji edukacji.

Edukacja to podróż, która posiada określone cele, zadania do realizacji, ale również nieoczekiwane zwroty akcji.

Witryna education.microsoft.com zawiera kursy, ścieżki szkoleniowe i zasoby, które mają pomóc nauczycielom od razu nauczyć się, jak wykorzystać technologię Microsoft w swoich klasach.

Windows 10 dla edukacji.

To jedno z najczęściej stosowanych technologicznych rozwiązań na świecie pomaga w łatwy i dostępny sposób sprostać wymaganiom codziennej edukacji w klasie szkolnej i w domu.

Warto zdawać sobie sprawę z możliwości systemu, z którego na co dzień korzystamy. Warto również omawiać zalety pracy z Windows 10 w połączeniu z Office 365 dla edukacji.

Główne zalety:

  • Personalizacja,
  • Dostępność,
  • Atrament cyfrowy,
  • Aplikacje,
  • Możliwość konfiguracji na różnych urządzeniach.

Personalizacja dotyczy konfiguracji systemu pod konkretną osobę, klasę, która pracuje na urządzeniu. Indywidualizacja w zakresie menu startowego, paska zadań, centrum akcji, umożliwia szybkie logowanie się i pracę w systemie.

Dzięki aplikacji Teams nauczyciele i uczniowie mogą organizować proces uczenia się w środowisku cyfrowym.

To dzięki tej aplikacji możliwe tworzenie jest zespołów dla poszczególnych przedmiotów oraz kanałów dla sprawnej i efektywnej komunikacji i pracy w klasie szkolnej.

Za pośrednictwem funkcji tej aplikacji dedykowanej dla edukacji możliwe jest również m.in. tworzenie plików, aranżowanie spotkań video w sieci, publikowanie ogłoszeń, tworzyć formularze, testy dla uczniów.

Tworzenie innowacyjnego środowiska cyfrowego dla uczniów wymaga zaangażowania dyrekcji szkoły, a przede wszystkim nauczycieli. Wdrożone i praktykowane strategie uczenia się uczniów na platformie cyfrowej wzmacnia i buduj kompetencje cyfrowe uczniów, ale również kształtuje umiejętności miękkie, takie jak umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów, myślenie komutacyjne itp.

Aplikacja Teams- cyfrowe centrum szkoły.

Nauczyciel dzięki rozwiązaniu firmy Microsoft może w jednym miejscu pracować zdalnie z uczniami, dokumentować ich pracę oraz tworzyć środowisko multimedialne i reagować na indywidualne potrzeby uczniów.

Teams nastawione jest głównie na wspieranie współpracy między nauczycielami oraz uczniami w szkole.

Uczenie się w wirtualnej klasie to nie tylko spotkania online z uczniami, ale przede wszystkim udostępnianie plików, tworzenie notesów zajęć oraz ocenianie pracy uczniów.

Usługa ta jest spięta z podstawowymi narzędziami do pracy firmy Microsoft: Word, Exel, PowerPoint.

Aplikacja Teams sprawdzi się również jako narzędzie do organizacji pracy Rady Pedagogicznej.  Dzięki niej sprawnie zorganizujemy spotania rady w sieci, udostępnimy ekran z najważniejszymi tresciemi i wspólnie zrobimy notatki ze spotkania.

Cztery typy zespołów w Teams

  1. Zespoły klasowe, które umożliwiają pracę w klasie szkolnej, grupie uczniów nad projektami dotyczącymi danej lekcji.
  2. Zespoły pracownicze umożliwiają zarządzenie szkołą w kierunku rozwoju nauczycieli i samej szkoły.
  3. Zespoły PLC, inaczej klasowe, zadaniowe umożliwiają współpracę nauczycieli w ramach budowania profesjonalnej społeczności edukacyjnej w szkole.
  4. Anyone Teams umożliwiają współpracę uczniów z różnych klas ze względu na zainteresowania, wspólne inicjatywy itp.

Aplikacja Teams umożliwia sprawne zarządzenie stworzonym zespołem.  Po utworzeniu zespołu możemy przypisywać rolę i wyznaczać określone modalności dla uczniów. Dzięki funkcji zarządzaj zespołem możemy wyciszyć jednego ucznia lub całą klasę. Możemy również wyznaczyć miejsce na dyskusje klasowe uczniów ze sobą oraz takie gdzie obowiązuje cisza.

Wyznaczenie odpowiednich przestrzeni wprowadza porządek. Nauczyciel ma również wpływ na to czy uczniowie mogą używać naklejek i memów wprowadzając ustawienia na kartach zespołu.

Funkcja ogłoszenia.

To prosty wizualny sposób, dzięki któremu możesz zwrócić uwagę członków zespołu na wydarzenie ważne w niedługiej perspektywie czasu. Umożliwia ona ustalenie terminu i podanie go do wiadomości publicznej, możesz również publikować własne wnioski i spostrzeżenia.

Pliki.

Każdy zespół ma swój własny folder z plikami. Dzięki czemu wszystkie kluczowe dla pracy zespołu treści możemy udostępnić w jednym miejscu.

Uczniowie mogą wyświetlać i edytować te pliki w dowolnym miejscu  i czasie.

Utworzone zespoły mogą służyć do realizacji wielu celów edukacyjnych. Ułatwiają przepływ informacji w całej klasie i biorą pod uwagę głos każdego ucznia przy realizacji pracy klasowej, w tym również projektów.

Przykładowe zastosowanie Teams w pracy Rady pedagogicznej:

Organizowanie spotkań rady pedagogicznej w sieci,

Szkolenia Rady Pedagogicznej,

Plany doskonalenia szkół,

Plany reagowania na incydenty,

Raporty dyscyplinarne,

Programy uczenia się społecznego i emocjonalnego,

Oceny nauczycieli,

Wsparcie techniczne i instrukcje,

Raporty z incydentów autobusowych,

Planowanie programu nauczania,

One Note to cyfrowy notatnik jako miejsce dokumentowania pracy całego zespoły jest automatycznie tworzony dla każdego zespołu.

Notes zespołu wprowadza porządek i organizuje prace zespołu. Można w nim przechowywać tekst, obrazy, notatki z pracy zespołu.

Cyfrowe środowisko jest ważnym elementem organizowania pracy we współczesnej szkole.

 

na podstawie: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/training-and-events