Głoska r to głoska oryginalna na tle całego systemu głosek języka polskiego.

Jej artykulacja wymaga wibracji koniuszka języka uniesionego do wałeczka dziąsłowego.

Boki języka przylegają do wewnętrznych górnych zębów i dziąseł.

Terapia głoski r zazwyczaj jest długa i wieloetapowa. Polega ona na usuwaniu przyczyn zaburzenia.

 

Zaczynamy od ćwiczeń, których zadaniem jest usprawnić mało ruchliwy język.

Substytutami rozwojowymi dla głoski rj, l, ł, rzadziej d, t, w, g, n, czy k.

Deformacje tego trudnego dźwięku polegają na dwuwargowości, tak zwanej realizacji furmańskiej.

Często spotykamy również r wargowo- zębowe, międzyzębowe, języczkowe, podniebienne, krtaniowe, gardłowe, nosowe, szczękowe, policzkowe.

Do najczęstszych przyczyn zaburzeń realizacyjnych głoski r zaliczamy:

Krótkie wędzidełko.

Duży język.

Wzmożone lub osłabione napięcie języka.

Bardzo wczesne usiłowanie wymówienia głoski r, kiedy język nie był jeszcze gotowy.

Brak pionizacji apeksu.

Rozszczep podniebienia miękkiego.

Brak różnicowania słuchowego r-l.

Nieprawidłowy wzorzec wymowy otoczenia.

Brak autokontroli słuchowej.

 

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ MOTORYCZNYCH:

 • Bardzo szerokie rozciąganie języka, język wysuwa się i wsuwa do jamy ustnej.
 • Żucie szerokiego języka między zębami.
 • Wysuwanie języka do przodu, nad górne zęby, do brody.
 • Kląskanie, mlaskanie.
 • Naśladowanie ssania cukierka czubkiem języka.
 • Wylizywanie kieliszka.

 

Warto również wprowadzić ćwiczenia, polegające na przekształceniach fonetycznych innych głosek.

W terapii rotacyzmu prowadzi się je z wykorzystaniem metody Talmy.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ FONETYCZNYCH:

 • Szybkie i wielokrotne wymawianie spółgłoski d tuż przy dziąsłach.
 • Wymawianie ciągów dźwiękowych td, td, td…..
 • Modyfikacje ciągów dźwięków, np. te de, te de, tu du, ta, da….
 • Wprowadzenie układu tdn, tdn, tdn…

 

Układy powyższych dźwięków powinny być wymawiane bardzo lekko i obowiązkowo przy dziąsłach. Ważne, żeby wszystkie ćwiczenia były bardzo precyzyjne.

Wszystkie ćwiczenia motoryczne języka zarówno z wykorzystaniem metody fonetycznej, jak również mechanicznej to etap przygotowawczy. Ważne jest, aby był on wystarczająco długi. Jeżyk powinien być gibki i ruchliwy, tylko wtedy realizacja r jest prawidłowa.

Terapię głoski r prowadzimy z wykorzystaniem wyrazów zaczynających się od tr, dr.

Oto przykład listy wyrazów, którą możemy wykorzystać:

Trawa, troje, troska

drabina, droga, dramat, druty

Praca, prawo, proca

Wracam, wrona, wróbel

Franek, fruwać, front

Jutro

Król, królowa

Wśród metod wywoływania dźwięku r wyróżniamy metody mechaniczne i fonetyczne. Najczęściej stosuje się kombinacje tych dwóch metod.

METODY MECHANICZNE:

 • POTRĄCANIE DOLNEJ CZĘŚCI JĘZYKA PRZY WYMAWIANIU D DZIĄSŁOWEGO.
 • WPROWADZENIE DO SYLABY POWSTAŁEGO DŹWIĘKU, NA POCZĄTKU Z PALUSZKIEM, POTEM Z PALUSZKIEM ZAPAMIĘTANYM.
 • WPROWADZENIE DO WYRAZÓW, NA POCZĄTKU ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD TR, DR.
 • METODA DMUCHANIA, GDY CZUBEK JĘZYKA LEKKO OPIERA SIĘ O DZIĄSŁA, BOKI JĘZYKA UNIESIONE DO GÓRY PRZYLEGAJĄ DO ZĘBÓW TRZONOWYCH.
 • CZUBEK JĘZYKA MIĘDZY WARGI, PARSKANIE, NASTĘPNIE COFAMY JĘZYK DO DZIĄSEŁ
 • WYKORZYSTANIE ĆWICZEŃ Z MASAŻEREM JĘZYKA.

 

METODY FONETYCZNE

 • PRZEKSZTAŁCANIE DŹWIĘKÓW T D, ORAZ ICH MODYFIKACJA.
 • WPROWADZAMY SYLABY DRA, DRE, DRO, DRU, DRY, można je realizować z wykorzystaniem palca.
 • Wprowadzamy do sylab, dresy, dratwa, drut, potem przechodzimy do innych pozycji w wyrazie oraz innych spółgłosek.

 

Jeżeli przyczyną nierealizowania dźwięku r jest zbyt krótkie wędzidełko, należy je ćwiczyć lub podciąć. Może okazać się niezbędna interwencja chirurgiczna, po której stosujemy terapię w postaci ćwiczeń motorycznych języka.

Przydatne będzie na przykład: oblizywanie warg, wylizywanie talerzyka, kieliszka, dmuchanie z czubka języka skrawkami papieru, sięganie językiem w kierunku dziąseł i do podniebienia, wsuwanie brzegów języka między zęby trzonowe, przy jednoczesnym unoszeniu czubka języka do góry.

Etap przygotowawczy jest kluczowy dla terapii rotacyzmu. Są to ćwiczenia służące wykonywaniu szybkich i precyzyjnych ruchów języka.

Po serii ćwiczeń motorycznych przechodzimy do bezpośredniego wywołania dźwięku w izolacji. Po otrzymaniu stabilnego dźwięku wprowadzamy go do sylab w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Ważne jest również włączenie otoczenia w kontrolowanie wypowiedzi dziecka.

Gwarancja sukcesu Twojego dziecka to Kreatywny Logopedyczny Trening Mowy LOGOFUN.

Premiera już jesienią 2019 r.

Serdecznie zapraszam do kontaktowania się w panelu kontaktowym.