radość z uczenia się, uczenie się, kreatywność, kryzys szkoły, szkoła, uczenie się, mózg, neurobiologia, mózg i społeczeństwo

Czy w szkole dzieci się uczą?

Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy analizując wartość serwowanych naszym dzieciom doświadczeń szkolnych.

Kreatywny rozwój dziecka to połączenie niczym nie skrępowanego uczenia się poprzez zabawę oraz działania pobudzające kreatywność.

Radość z uczenia się wyzwala naturalną chęć do poznawania świata, która nas otacza.

Obecnie obserwujemy coraz mniejszą radość dzieci z uczenia się. Jak pomóc dzieciom odkryć naturalną radość i chęć do nauki?

Plastyczny mózg

Człowiek posiada niezwykle plastyczny mózg, który bogaty jest w doświadczenia zbierane podczas całego życia.

Nasze potencjały rozwijamy we współpracy z innymi ludźmi.

Każdy członek wspólnoty ma do spełnienia określoną rolę, którą określają nasze zdolności i talenty.

Obecnie żyjemy w epoce uczenia się przez całe życie. Jest to możliwe jedynie dzięki uwolnieniu potencjałów ludzkich.

Praca w grupie nad wartościowymi projektami daje szansę na budowanie wartościowych doświadczeń szkolnych.

Przymus rodzi niechęć i wpływa na spowolnienie rozwoju populacji ludzkiej.

Próbowanie i popełnianie błędów stwarza podwaliny dla efektywnego wzrastania i rozkwitu.

Kreatywność uwalniania w witalnej sile człowieka prowadzi do tworzenia nowych idei, pomysłów, a przede wszystkim stwarza szansę na pokonanie problemów, podejmowanie wyzwań.

Dajmy zatem szansę naszym uczniom na popełnianie błędów, dzięki którym uczą się trwale i w sposób wartościowy budują doświdczenia szkolne.

Entuzjazm i radość z odkrywania są naturalną cechą uczenia się każdego człowieka.

Kreatywność nie jest cechą tylko niektórych ludzi, ale wszystkich.

Kreatywność oznacza bowiem umiejętność właściwą człowiekowi, która polega na łączeniu posiadanej wiedzy i umiejętności w nowy, nieoczywisty sposób.

Stąd wiedza, umiejętności i budowanie relacji poprzez pracę w grupach prowadzi do wymiany doświadczeń i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Rozpiętość skrzydeł

Jeśli chcesz latać sprawnie i wysoko, musisz mieć szeroko rozpięte skrzydła oraz odwagę, by wzbić się ponad chmury.

Improwizacja lotu stanowi też podstawę samodzielności.

Człowiek nie poleci wysoko, jeśli będzie latał w strachu i presji nieustającej kontroli, czy leci poprawnie.

Człowiek, który wzrasta i nie może rozpiąć skrzydeł zatraca instynkt latania.

Wzięcie odpowiedzialności za siebie staje się jednym z kluczowych czynników wzrostu w szkole.

Wspólny duch

Człowiek rozwija się w kooperacji z innymi ludźmi, którzy mają podobne wartości, cele oraz realizują zadania.

Drużyna piłkarska, żeby wygrać mecz potrzebuje ducha sportowego. Duch szkolny definiuje kultura organizacyjna szkół, na którą składa się sposób postępowania nauczycieli i uczniów.

Rozwijanie potencjału każdego człowieka możliwe jest dzięki innym ludziom.

Rozwój człowieka możliwy jest jedynie w społeczeństwie.

Rozwój człowieka jest zatem zdeterminowany przez kontekst kulturowy i społeczny rodziny i szkoły.

Współczesna wiedza z zakresu neurobiologii łączy nasze ciało z mózgiem oraz integralnie przywołuje doświadczenia społeczne.

Wartość uczenia się w szkole zależna jest zatem od wartości doświadczeń na pojedynczych lekcjach.

Jak zatem stworzyć lepszą szkołę dla naszych dzieci?

 

Literatura: G. Huther ” Kim jesteśmy- a kim moglibyśmy być”