realizujemy laboratoria przyszłości, laboratoria przyszłości, projekt MEIN Laboratoria Przyszłości, wydatkowanie środków w ramach projektu laboratoria przyszłości

Kończy się rok kalendarzowy 2021r, a wraz z nim pierwszy z dwóch etapów wydatkowania środków w ramach realizacji programu MEiN „Laboratoria Przyszłości”.

Wielu dyrektorów na szybko wydaje gwarantowane przez Ministerstwo fundusze, które mają unowocześnić polskie szkoły.

Warunkiem jest przecież wyrobienie się w czasie.

Jak zatem dobrze zaplanować i wydać ministerialne wsparcie, aby szkoły zyskały nowoczesne pracownie?

Celem programu ” Laboratoria Przyszłości” jest stworzenie pracowni przedmiotowych lub doposażenie istniejących sal lekcyjnych, aby możliwe było tworzenie innowacji w ramach kół zainteresowań, godzin bieżących z podstawy programowej lub innych przewidzianych na ten cel godzin lekcyjnych.

Brak czasu

Chroniczny brak czasu na realizację założeń projektowych był głównym czynnikiem ryzyka, który na swoich barkach dźwigali dyrektorzy szkół.

We wrześniu trwały jeszcze konsultacje społeczne, dotyczące proponowanego katalogu wyposażenia.

Na początku października ogłoszono końcową wersję katalogu wyposażenia, która zawierała modyfikacje zgodne z przebiegiem konsultacji społecznych.

Do 30 listopada samorządy miały możliwość aplikowania o środki, które elektronicznie spływały od dyrektorów jednostek do samorządów, a następnie do właściwego wojewody.

W grudniu do samorządów natomiast nadchodziły pisemne potwierdzenia przyznania dotacji według ścisłych założeń projektowych.

To dopiero początek…..

Jak wskazują zapisy określające ramy czasowe projektu, dyrektorzy szkół do końca grudnia wykorzystują min. 60% środków w ramach otrzymanego wsparcia.

Wprowadzeniu środków do budżetu towarzyszą zawsze nerwy i drobne perturbacje. Na to potrzebny jest czas.

Przezwyciężone trudności sprawiają, że szkoły stają się szczęśliwymi posiadaczami „bonu” na realizację programu „ Laboratoria Przyszłości”.

Pytanie pozostaje otwarte, czy wszystkie szkoły w Polsce skorzystały z oferowanego przez MEiN wsparcia?

Od września 2022 wchodzi obowiązek posiadania przez wszystkie placówki wyposażenia podstawowego, ponieważ będzie ono warunkiem koniecznym realizacji podstawy programowej.

Bez planowania strategicznego nie uda się

Dyrektor musi być dobrym strategiem.

Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” udowodniła, że współczesne zarządzanie wymaga nie tylko dobrego rozłożenia w czasie czynności administracyjnych, prawnych, organizacyjnych, spięcia wielu realizowanych zadań w jednym momencie, krytycznej analizy ryzyka, czy umiejętności zarządzania kryzysowego przede wszystkim w ramach sprawnego wydatkowania środków finansowych, ale również postawy dyrektora.

Odwaga dyrektora we wdrażaniu innowacji w szkole, podejmowanie ryzyka, które odpowiednio skalkulowane przyniesie placówce edukacyjnej niewymierny zysk, stają się swoistą wartością dodaną.

Co kupić?

Założenia projektowe wraz z szerokim wachlarzem wyposażenia dostępnego w ramach projektu dają możliwość swobodnego kształtowania polityki edukacyjnej, zgodnej z potrzebami uczniów.

Niestety rzeczywistość ta zależna jest od wielkości placówki, co rzutuje na wysokość otrzymanego wsparcia.

Okazuje się zatem, że najbardziej skorzystają placówki „ molochy”, gdzie koszt dotacji skalkulowany na pojedynczego ucznia osiągał kwoty w przedziale od 100 tyś w górę.

Placówki najmniejsze i średnie, tj. liczące do 254 uczniów również otrzymały wsparcie, które wystarczyło na zakup wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego wyposażenia, zgodnego z preferencjami szkoły.

Podejście praktyczne

Wielu dyrektorów szkół podeszło praktycznie. Zakup nowych krzesełek i stolików stał się wreszcie możliwy i o wiele bardziej potrzebny niż zakup robotów edukacyjnych.

Warto również postawić na spójność tematyczną dokonywanych zakupów. Kuchnia, technika, muzyka, robotyka stwarzają wiele możliwości. Wybór i konsekwentna realizacja dają szansę na sukces.

Projekt „Laboratoria Przyszłości” jest niewątpliwie potrzebny polskim szkołom. Daje on szansę na dobrą edukację, o ile planowanie wykorzystania sprzętu uwzględni organizacja pracy szkoły w następnym roku szkolnym.

 

Zasoby: https://www.gov.pl/web/laboratoria