relacje, komunikacja, organ prowadzący, budowanie wizji, rozmowa, porozumienie, dialog

Relacje z organem prowadzącym kształtowane są przez wzajemne zrozumienie, chęć wspierania się oraz porozumienie dotyczące kierunków rozwoju szkoły.

Poprawna komunikacja kształtuje relacje.

Dialog zaczyna się w momencie zadawania konstruktywnych pytań, czy wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań, stwarzających przestrzeń dla rozwoju szkoły.

Ważne jest m.in. to na jakim obszarze położona jest szkoła- wiejskim, miejskim, czy organ prowadzący ma na swoim obszarze jedną, dwie, pięć, czy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt szkół? Kto sprawuje nadzór nad szkołą, czy miał doświadczenia dotyczące funkcjonowania szkoły.

W przypadku małej miejscowości, takiej jak moja, gdzie organ prowadzący ma w swoim obrębie tylko jedną szkołę,  wydawałoby się, że budowanie spójnej wizji rozwoju lokalnej oświaty będzie łatwe.

Nie mniej jednak okazuje się, że w małych społecznościach szkoła jest w centrum uwagi nie tylko organu prowadzącego, ale również radnych, czy mieszkańców.

Na budowanie relacji w małych społecznościach wpływa mentalność ludzi ugruntowana na przestrzeni lat lokalną historią, sposobem myślenia, czy relacjami między ludźmi w samym społeczeństwie. Zawsze znajdą się ludzie stojący po dwóch stronach barykady.

Na co masz wpływ?

Niezależnie od położenia szkoły warto zwrócić uwagę na rzeczy, o które każdy dyrektor może zadbać, zaczynając od siebie.

Relacje z organem prowadzącym kształtowane przez dyrektora i nauczycieli mogą być dobre.

Liczą się przede wszystkim zdefiniowane wspólnie cele długoterminowe, krótkoterminowe, plan działania, który prowadzi do określonych efektów. Jeśli dyrektor szkoły się stara to ma to przełożenie na relacje.

Wizja rozwoju szkoły i wynikające z niej zadania są napędem działania i współpracy z organem prowadzącym.

Działania wynikają z potrzeb zdiagnozowanych na drodze szczerej komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Celem jest rozwój, który sprawia, że każdego dnia poruszamy się naprzód.

Bez względu na to z jakim organem prowadzącym przyjdzie Ci współpracować, są obszary w działalności twojej szkoły, na które Ty Drogi Dyrektorze masz wpływ.

Na co nie masz wpływu?

Każdy dyrektor szkoły z całą pewnością z łatwością zdefiniuje rzeczy, na które nie ma wpływu.

Co roku przechodzimy procedurę opiniowania i przyjęcia budżetu szkoły, który w konsekwencji i tak jest przycięty zgodnie z możliwościami każdego organu prowadzącego.

Po co się stresujesz, dyrektorze? Warto zadać sobie to pytanie, zwłaszcza w obliczu powtarzających się trudności.

Nie skupiamy się na trudnościach, bo inaczej wszystko będzie nam się wydawać trudne. Odpuśćmy to na co nie masz wpływu. Problemy lubią się piętrzyć, czasem tak wysoko, że mur powstały problemów nie jesteśmy w stanie pokonać.

Sztuka odpuszczania małych rzeczy otwiera przestrzeń dla ważnych i znaczących inicjatyw, które można z powodzeniem zrealizować.

Motywacyjnie mocno

Motywacja dyrektora i chęć ulepszania szkoły jest kluczowa.

Od motywacji dyrektora, nauczycieli zaczyna się zmiana.

Postawa dyrektora szkoły, który powie „mam wpływ na moją szkołę”, „ja i moi nauczyciele kreujemy jej wizerunek”, stanowi ważny punkt wyjścia.

Mamy wpływ na to co robimy, mamy wpływ na swoją pracę i życie.

Dyrektor kreuje rzeczywistość szkolną

Narracja z organem prowadzącym

Damy radę, zrobimy, zorganizujemy. Afirmacja tego, co chcemy osiągnąć.

Szukaj możliwości w tym co jest. Narzędzia, współpraca, zauważaj to co jest blisko ciebie na wyciągnięcie ręki.

Zacznij robić, nawet jeśli nie masz wszystkiego, czego potrzebujesz.

Obecnie na przykład postanowiłam zacząć robić pracownię komputerową, chociaż nie mam pieniędzy na zakup nowych komputerów.

Wokół nas jest mnóstwo osób nauczyciele, rodzice, wójt, radni. Każdy myśli na swój sposób. Budowanie dobrego wizerunku szkoły czasem napotyka mur, ze względu na różne przekonania.

Praca każdego dnia.

Jeśli pojawiają się trudności warto znaleźć praktykę odpowiednią dla siebie. Wziąć zeszyt zapisać co się dzieje, jakie jest moje nastawienie emocjonalne i co mogę z tym zrobić dalej?

Budowanie relacji z organem prowadzącym jest procesem. Codziennie musimy odrabiać lekcje, które w konsekwencji doprowadzą nas do rozwoju.

Skupiajmy się na rzeczach pozytywnych.