robotyka, programowanie, edukacja, nauka programowania dla najmłodszych, podstawa programowan, scenariusz zajęć, konspekt zajęć

Nauka programowania i robotyki jest integralną częścią podstawy programowej w klasach młodszych.

Wciąż jednak wielu nauczycieli zadaje sobie pytanie, w jaki sposób uczyć dzieci programować.

Jedną z możliwości są ciekawe lekcje z wykorzystaniem ozobotów.

Ozoboty to małe roboty edukacyjne dedykowane właśnie nauce programowanie, które z powodzeniem wykorzystywać można w szkole.

Poniżej prezentuję przykładowy scenariusz lekcji z wykorzystaniem ozobotów:

CEL OGÓLNY: ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW NAUKĄ PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI ORAZ PRZEKAZANIE PODSTAWOWEJ WIEDZY Z TEGO ZAKRESU. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH:  KRATYWNEGO, LOGICZNEGO MYŚLENIA, WSPÓŁPRACY W GRUPIE. POPULARYZOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI INFORMACYJNYCH ORAZ ICH WYKORZYSTYWANIE DO NAUKI.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– Uczeń wyjaśnia podstawowe pojęcia: „ robotyka, programowanie, kodowanie”.

– Uczeń wie do czego służy OZOBOT i w jaki sposób należy go zaprogramować.

-Uczeń kreatywnie kreśli za pomocą flamastrów  drogę dla ozobota, która ma odpowiednią grubość, kolor i kształt.

– Uczeń logicznie dopasowuje kolorowe kody do komendy wydawanej dla ozobota.

– Uczeń zna i rozumie podstawowy język programowania ozobota (sekwencja kolorów rysowana markerami np.: niebieski czarny niebieski- przyspieszanie, zielony czerwony niebieski- zwalnianie ).

Zadania:

  1. Definiowanie pojęć: robotyka, programowanie, kodowanie.
  2. Malowanie dowolnej drogi dla ozobota z wykorzystaniem flamastrów.
  3. Zamalowywanie odpowiedniej sekwencji kodów dla ozobota, doprowadzających pszczołę na kwiatek lub na łąkę.
  4. Bezpieczne przeprowadzenie ozobota przez miasto, aż do zoo, dostosowując wydawane komendy do sytuacji panującej w mieście.

Efekty:

– Uczniowie doświadczali pracy z podstawowym robotem edukacyjnym.

–  Uczniowie byli  bardziej zainteresowani i zmotywowani do nauki poprzez obecność niestandardowego środka OZOBOTA.

– Obserwowali sposób poruszania się i efekty świetlne po wprowadzeniu odpowiednich kodów.

Wykorzystywali nowoczesne technologie edukacyjne na zajęciach.

– Rozwijali kompetencje społeczne: praca w grupie.

–  Uczniowie deklarowali, iż chętnie uczestniczyliby w tego typu zajęciach cyklicznie.