rodzicielska bliskość, relacje z dziećmi, budowanie relacji, kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, wsparcie, zainteresowanie

Empatyczne wsparcie jest doskonałą drogą na wychowanie mądrego dziecka.

Rodzicielska bliskość wyraża się w budowaniu wspierającej relacji, w której rodzic jest obecny.

Dialog, w którym wyrażamy rozumienie świata naszych dzieci, buduje rodzicielską bliskość.

Co jest ważne w budowaniu relacji z dzieckiem?

Modelowanie rodziców działa cuda, ponieważ dziecko uczy się poprawnych zachowań na przykładach rodziców.

Rodzice są dla dziecka wzorem. Sposób budowania relacji z innymi, słowa, gesty to te elementy zachowania, które dzieci przejmują najchętniej.

Jeśli w twoim tonie komunikacyjnym są groźby, nakazy, krzyki, tego samego spodziewaj się od dziecka.

Znalezienie właściwej drogi komunikacyjnej jest punktem wyjścia do budowania poprawnej relacji dziecka z ludźmi.

Język zasad.

Rodzice ustalają zasady z dziećmi, które są niepodważalne. Język zasad dominuje również w codziennej komunikacji w wielu rodzicach. Chodzi m.in. o sformułowania typu: „nie jemy lodów przed obiadem”, „ Lub ustaliliśmy, że wracasz o 19.00”.

Jasper Luul proponuje język osobisty w miejsce języka zasad.

Perspektywa „ja” rodzica, to jego osobista perspektywa. W języku osobistym rodzic mówi o sobie, co lubi, czego nie lubi, co chciałby i dlaczego.

Relacje między ludźmi są zmienne.

Na tą zmienność należy dzieciom pozwolić. Często już tak jest, że rodzeństwo w jednym momencie się kocha do granic możliwości, a w następnym potrafi się zdrowo pokłócić.

Zmienność jest czymś oczywistym. Dajmy przestrzeń na tą zmienność również w relacjach w rodzinie.

Idealna wizja relacji jest tylko utopijnym marzeniem w naszych głowach.

Ważna jest przede wszystkim postawa rodzica. To on jest przykładem do kalkowania. To co dajesz, twoje dziecko weźmie. Może to być zaufanie i szacunek, ale równie dobrze manipulacja, zawstydzanie, czy rozwiązania siłowe.

Co każdy rodzic pragnie dać swojemu dziecku?

Poczucie własnej wartości.

To wewnętrzna akceptacja siebie, takim jakim się jest. Nie mają tu znaczenie talenty, osobowość, charakter, temperament dziecka.

Samoakceptacja człowieka budowana jest w relacji z innymi, którzy patrzą na niego przychylnie z miłością, bez oceniania, bez oczekiwania, że stanie się wymarzoną córka lub synem.

Każdy człowiek buduje poczucie własnej wartości w oparciu o dwa czynniki: wiedza o sobie i akceptacja tej wiedzy. To prowadzi do rozwoju naszej osobowości i nas samych.

Poczucie własnej wartości to gwarancja naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, a w następstwie prowadzi do sukcesu w budowaniu relacji z innymi ludźmi.

Dzieci potrzebują przede wszystkim naszej uwagi.

Nie musisz nieustająco chwalić dziecka, nie musisz go krytykować, wystarczy, że będziesz. Twoja obecność towarzyszy dziecku i wspiera go bez zbędnych słów.

Rodzic, który jest blisko jest dostępny emocjonalnie dla swojego dziecka. To dyskretna obecność, która wyraża się zainteresowaniem dzieckiem.

Relacje budują rodzice z każdym ze swoich dzieci. Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość budowanych relacji. Mamy wpływ tylko na nasze kontakty z innymi ludźmi.

Każdą relację trzeba karmić zarówno wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwy, jak również w chwilach trudnych.

Każda relacje wymaga zaangażowania czasu i uwagi, bycia w kontakcie z drugim człowiekiem.

Relacja to komunikacja, dialog, bycie tuż obok, towarzyszenie.

 

M Stańczyk : ” Rodzeństwo. Jak wspierać relacje swoich dzieci.