Równoważenie lateralne wpływa na doskonałą integrację obu półkul mózgowych.

Integracja to gwarancja sukcesu edukacyjnego każdego dziecka.

Zaburzenia układu przedsionkowego zarówno w życiu płodowym jak i we wczesnym dzieciństwie są powodem zaburzeń integracji międzypółkulowej.

Objawiają się nadpobudliwością oraz trudnościami w uczeniu się.

RÓWNOWAŻENIE LATERALNE

Raczkowanie jest nieodzownym punktem na drodze rozwojowej człowieka. Umożliwia ono pełny rozwój zmysłowy i uczenie się.

Raczkowanie angażuje również ruch,y które przekraczają linię środka ciała wykorzystując obie półkule mózgu.

Ruchy naprzemienne zapewniają pełny dostęp do informacji z obu stron ciała.

Dennison dowiódł, że istnieje korelacja pomiędzy brakiem wykonywania ruchów naprzemiennych, a trudnościami w uczeniu się.

Równoważenie lateralne to czynności ,których celem jest nauka zintegrowanych wzorców ruchowych. Gimnastyka mózgu aktywuje w sposób zrównoważony obie części ciała. Aktywuje korę ruchową płatów czołowych, jak również zwoje podstawy i móżdżek. Udoskonala to sieci nerwowe. To podstawowe ruchy decydujące o życiowym sukcesie w uczeniu się.

Ćwiczenia oparte na metodzie Dennisona uwalniają od stresu oraz poprawiają umiejętności poznawcze, sportowe, emocjonalne.

KOMPLETNE DZIECKO

Dziecko posiada wszystkie niezbędne czynniki potrzebne do sensorycznego odbioru świata. Przetwarza informacje, integruje je z posiadaną wiedzą oraz wykorzystuje w nowych kontekstach myślowych.

Współcześnie diagnozuje się bardzo dużą liczbę dzieci z zaburzeniami koncentracji i uwagi określanych mianem nadpobudliwe.

Zapominamy, że za „przypiętymi łatkami” kryją się indywidualni ludzie. Schematy zamykają możliwości uczenia się w ich indywidualny sposób.

Obecność stresu w naszym życiu i życiu naszych dzieci hamuje rozwój mózgu.

NADPOBUDLIWOŚĆ I PŁAT CZOŁOWY

Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji mają ścisły związek z brakiem koordynacji ruchów precyzyjnych gwałtownymi ruchami spowodowanymi zbyt wysokim poziomem adrenaliny.

U osób takich obserwuje się nadmierną gadatliwość, wywołaną zaburzeniami w rozwoju mowy wewnętrznej kontrolującej zachowania społeczne.

Kora przedczołowa związana jest z ośrodkiem Brocka ośrodek ruchowy mowy. Wpływa na koncentrację uwagi, czynności ruchowe, i możliwość myślenia przez działanie.

W pełni rozwinięte płaty czołowe przyjmują całą informacje i integrują ją w myśl i działanie.

Nadpobudliwość związana jest z brakiem porozumiewania się między dwiema półkulami.

Hipokam i układ limbiczny to klucze do pamięci i uczenia się.

Stres niszczy strukturę hipokampa i pogarsza pamięć.

ZADBAJ O MÓZG

Mózg to doskonały system uczenia się. Należy o niego zadbać.

Dla mózgu najbardziej potrzebne są woda i tlen. Mózg składa się w 90 % z wody. Należy spożywać około 2 l wody dziennie.

Bierze ona udział w elektrycznej aktywności mózgu dystrybucji tlenu i tym samym odżywiania. Woda niezbędna jest do utrzymywania w naszym organizmie potencjału elektrycznego.

Błony komórek nerwowych są biegunowe. Aby podlegały wzajemnym oddziaływaniom muszą utrzymywać stały potencjał elektryczny. Komórki nerwowe są dodatnio naładowane na zewnątrz i ujemnie w środku.

Optymalne funkcjonowanie komórek nerwowych zależy od właściwego naładowania/ polaryzacji błony komórkowej.

Równowaga którą zapewnia woda i elektrolity jest niezbędna dla życia.

Wszystkie czynności zależą od impulsów nerwowych w komórkach. To one wpływają na uczenie się, pamięć, koncentrację, fizyczną aktywność w naszym życiu.

Woda zapewnia odpowiednią polaryzację błony komórkowej. Do odpowiedniego funkcjonowania mózgu niezbędne są również białka- albuminy. Utrzymują one wodę we krwi.

Tlen jest niezbędny dla funkcjonowania człowieka.

Mózg zużywa aż 1/5 tlenu pobieranego przez nasz organizm.

Pola eektromagnetyczne w naszym otoczeniu zaburzają funkcjonowanie. Zewnętrzne pola elektromagnetyczne nawet fluorescencyjne sztuczne oświetlenie wpływają na jakość myślenia.

Duże przeszkolone klasy, naturalne światło sprzyjają uczeniu się.

Co możemy zrobić aby zapewnić dzieciom optymalną gotowość do uczenia się?

Przede wszystkim codzienna porcja ruchu. Odpowiednia dieta, pozbawiona cukrów prostych. Zredukowanie oglądania telewizji, Internetu do 8 roku życia w ogóle, a potem czasowo ograniczamy.

Stres obniża potencjał komórkowy błon komórkowych do polaryzacji. Adrenalina jest wydzielana w zmożony sposób. Powoduje to częste infekcje w tym ucha środkowego. W wyniku czego zniszczona zostaje układ przedsionkowy, co obniża koncentracje i uwagę.

Wady układy przedsionkowego, który jest odpowiedzialny za równowagę, lokomocję, koordynację wzroku z ruchem są przyczyną trudności w uczeniu się i dysleksji. Alergie infekcje ucha środkowego są przyczyną wad układu przedsionkowego.

Badania wykazały, że infekcje grypy, odry przebyte w drugim kwartale ciąży są przyczyną powstania nadpobudliwości, opóźnień rozwoju czy autyzmu i schizofrenii. To wtedy rozwija się układ przedsionkowy.

Aby dzieci te mogły przezwyciężyć deficyty, muszą przede wszystkim mieć możliwość ruszania się, aby stymulować układ przedsionkowy do wytworzenia zniszczonych połączeń nerwowych.

Osoby z wadami układu przedsionkowego muszą się ciągle poruszać, wiercić, obracać głową aby cały czas aktywować układ przedsionkowy.

Nauczyciele przymilają takim dzieciom etykietę nadpobudliwe, niegrzeczne i każą im siedzieć cicho. Dla tych dzieci jest to niemożliwe gdyż, aby utrzymywać mózg aktywnym, muszą się poruszać.

Stymulacja mozgowo- przedsionkowa podczas ruchu to naturalne lekarstwo dla tych dzieci.

Ruch i stymulacja równowagi pomagają przy zaburzeniach koncentracji i usprawniają czytanie.

 

Carla Hannaford „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł”.