Czytanie jest ważne.

Ten kto mało czyta, wie niewiele. Wiedza pochodzi z książek i z doświadczania świata.

Rozwój intelektualny ściśle związany jest z regularnym czytaniem.

Śmiało mogę powiedzieć, że dobra edukacja dziecka to jego indywidualny wkład w samodzielne czytanie.

Czytanie dziecku, a potem samodzielne czytanie dziecka niesie wiele nieuświadomionych korzyści. Wpływa na rozwój emocjonalny, a właściwie na stan homeostazy emocjonalnej człowieka. Buduje więzi z rodzicami, nauczycielami, pedagogami. Buduje świadomość własnej osoby, wpływa na poczucie wartości.

Niebotyczna wartość czytania wpływa na zasób słów, a w konsekwencji na umiejętność pięknego wypowiadania się, powoduje również niewymuszoną lekkość mówienia, wzmacniając poczucie wartości człowieka.

Czytanie ułatwia naukę i przyczynia się do sukcesu edukacyjnego ucznia.

Czytanie uczy myślenia.

Logiczne argumentowanie to umiejętność, która nabywana jest właśnie poprzez czytanie. Myślenie przyczynowo- skutkowe i krytyczne, którego zaczątki obserwować możemy u dziecka około 6- 7 roku życia doskonali się w toku jego rozwoju poprzez czytanie książek.

Zbawienny wpływ na pamięć i koncentracje zawarte są w darmowym lekarstwie dostępnym dla wszystkich.

Mówi się wiele o dzieciach uzależnionych od telewizji, komputera, telefonu. Antidotum jest w zasięgu ręki, proponujmy dzieciom czytanie, czytajmy razem z nimi . Badania przeprowadzone przez D. Grossmann G. Degaetano w Stanach Zjednoczonych, udowodniły, że czytanie przeciwdziała demoralizacji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Ta znakomita rozrywka oraz ucieczka od nudy i problemów. Nie wiedzieć czemu, kojarzy się  właśnie z nudą.

Przełamiemy te stereotypy.

Czytanie to nauka języka, a język to podstawa rozwoju intelektualnego i społecznego. Człowiek poznaje świat właśnie poprzez język. Zbyt niska inteligencja językowa człowieka jest powodem frustracji i niezadowolenia z życia. Powoduje również gorszy stan zdrowia psychicznego, gorszą jakość życia oraz wąski horyzont mentalny człowieka.

Język jest narzędziem poznania świata, a więc myślenia, zdobywania wiedzy, komunikacji oraz kultury. Uczymy się języka słuchając oraz w codziennej komunikacji międzyludzkiej.

Nie nauczymy się języka bez emocji. Relacja w promocji 1:1 oparta na inteligencji emocjonalnej człowieka jest gwarantem sukcesu wychowawczego i dydaktycznego.

Nie nauczysz się języka z mediów elektronicznych i innych narzędzi. Nauczysz się go w codziennych kontaktach z rodzicem, nauczycielem, człowiekiem.

Malcom Gladwell w swojej książce : „Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu”, mówi o tym, że żeby osiągnąć mistrzostwo w jakieś dziedzinie potrzebne jest 10 tysięcy godzin praktyki. Rachunek jest oczywisty. Doba ma 24 godziny. Wychodzi 416 dni 24 godzinnego treningu. Nie będziemy jednak czytać dwadzieścia cztery godziny na dobę, to oczywiste. Przyjmując założenie, że czytać będziemy około godziny dziennie wychodzi około 1000 dni na naukę czytania. Zamieniając dni na lata wychodzi około 2,7 roku.

Idealnie etap edukacji wczesnoszkolnej to ten okres na osiągnięcie mistrzostwa w czytaniu.

Rok szkolny 2019/2020 pod hasłem kreatywności, przedsiębiorczości. Czytanie rozwija kreatywność i innowacyjność, co przekłada się na powstanie pokolenia twórczych i otwartych na świat ludzi.

Żyjemy w czasach zdominowanych przez media społecznościowe. Bakcyl czytania to doskonała alternatywa dobrego wyboru dla dziecka, ucznia, rodzica.

Nowoczesne technologie niosą wiele pożytecznego, ale również mogą powodować skutki uboczne. Dotyczy to nadużywania elektronicznych współczesnych gadżetów. Zanika nie tylko wyobraźnia dziecka, powstaje nieumiejętność rozwiązywania problemów, trudności z koncentracją, ale również zaburzona zostaje emocjonalność dziecka.

Często skutki przestymulowania komputerowego obserwujemy w szkole. Dotyczą one obniżonych możliwości intelektualnych,  powierzchownymi informacjami, brakiem myślenia.

Lenistwo intelektualne to powszechny problem dzieci i młodzieży.

Manfred Spizer mówi o tak zwanej cyfrowej demencji współczesnego młodego pokolenia.

Nicolass Carr używa terminu płytki umysł, który dotyczy, braku głębszej wiedzy uczniów oraz braku umiejętności analizy i syntezy docierających informacji.

Nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych przyczynia się wręcz do zmiany struktury umysłu ludzkiego. Według amerykańskiej Akademii Pediatrów dzieci do około 2 roku życia nie powinny w ogóle dotykać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych typu tablet, telefon, komputer. Dzieciom starszym i  młodzieży zaleca się minimum 2 godziny dziennie.

Skutki nadużywania mediów elektronicznych są katastrofalne:

  • Niecierpliwość
  • Bezkrytyczny konsumpcjonizm
  • Zbyt rozbudowana motywacja zewnętrzna podsycana przez reklamy wytwarzające w podświadomości ludzkiej chęć posiadania
  • Negatywne emocje: lęk, pesymizm, nieufność, brak empatii
  • Zaburzenia zdrowia: krótkowzroczność, otyłość, wady postawy

Zwracam również uwagę, że agresja w około 11% spowodowana jest nadużywaniem gier komputerowych. Zachodzi tu zjawisko przeniesienia przemocy z ekranu do rzeczywistości. Oprócz naśladowania równie katastrofalne w skutkach jest zjawisko znieczulenia na cierpienie innych osób, przyzwyczajenie się do bólu.

WYBÓR LITERATURY

Równie ważny jest wybór literatury dla dziecka, ucznia, gdyż kształtuje ona umysł i charakter młodego człowieka. Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Trzeba się tego zwyczajnie nauczyć. Wykształcić nawyk czytania i słuchania w domu, w przedszkolu, w szkole. Codzienne czytanie to najskuteczniejszy sposób na budowanie motywacji i umiejętności czytelniczych.

Nabywanie tej kluczowej umiejętności życiowej porównać można do budowy domu.

Znajomość języka to fundament.

Dzięki czytaniu nabywasz język i doskonalisz go, poszerzając słownictwo.

Czytając zdobywasz wiedzę ogólną o świecie. To ile pokoi będzie w twoim domu, zależy od tego, ile literatury przeczytasz w swoim życiu.

Dach stanowi znajomość liter oraz zasad pisowni.

Dzięki tej umiejętności możesz budować coraz bardziej rozbudowane zdania używając do tego coraz bardziej zaawansowanych środków stylistycznych i językowych.