Naucz dziecko osiągać sukces!

Sukces to ciężka praca na co dzień, wysiłek, który wkłada w pokonywanie trudności, rozwój słabych stron, ale również kształtowanie osobowości, panowanie nad emocjami oraz wiele innych ważnych aspektów rozwojowych.

Siła pozytywu niesie ogromną moc! Sukces oznacza małe, często trudne kroczki, które każdego dnia wykonuje Twoje dziecko w drodze ku pełni człowieczeństwa! 

W tej drodze niech towarzyszy mu moc pozytywnego komunikatu, Twojego komunikatu jako rodzica, nauczyciela!

Świadomość Twojego dziecka dotycząca trudności i przeszkód na drodze do sukcesu pomoże mu ten sukces osiągnąć w szkole, na podwórku oraz podczas pracy nad rozwijaniem pasji i zainteresowań!

Najważniejsze to zaszczepienie odwagi na co dzień oraz wyzbycia się uczucia strachu i lęku, który ogranicza, nie tylko małych, ale i dużych.

POKONYWANIE STYGMATU BYCIA NIEGRZECZNYM

Kiedy dziecko źle się zachowuje, możemy odgrywać z nim scenki przykładowych pożądanych reakcji zachowań podczas sytuacji bedących  prowokacją ze strony kolegów.

Wizualizacja takich sytuacji, przykładowe wejście w rolę w umyśle naprawdę pomaga. Zwiększy to prawdopodobieństwo adekwatnej reakcji dziecka w sytuacji niepożądanej, w której czuje presje ze strony rówieśników i kolegów. A to niewątpliwie dla niego POZYTYW! Przerwanie schematu w środowisku rówieśniczym oraz szkolnym  jest bardzo ważne.

Wyobrażanie sobie sukcesu, pochwały ze strony nauczyciela, piątki z matematyki lub akceptacji ze strony kolegów, to ważny aspekt pracy nad sobą!

Nasze oczekiwania co do przyszłości bazują na naszym doświadczeniu z przeszłości. Dzieciństwo warunkuje dorosłość. Jeśli chcemy tworzyć pożądane i akceptowalne społecznie reakcje u dzieci, wizualizujmy uczmy ich technik wyobrażania, opartych na pozytywach!

Wizualizacje pozytywnych adekwatnych reakcji będą wpływać na lepszą teraźniejszość i przyszłość dziecka w domu, szkole, w środowisku lokalnym.

Moc wyobraźni  jest ogromna i często niedoceniona. Wykorzystujmy ją w dydaktyce i wychowaniu naszych dzieci!

Wyobraźnia kształtuje postawy i zachowania. Jest narzędziem sprawczym sukcesu. 

Przy użyciu wyobraźni możemy zaplanować rezultat, cel, który chcemy osiągnąć oraz kolejne kroki, które należy wykonać, by osiągnąć zamierzony efekt.

Jest jeszcze jeden wskaźnik sukcesu. Cel, kroki są istotne, ale również realistyczna ocena przeszkód, które mogą wystąpić.

I tu morał jak z bajki, który staje się uniwersum w wychowaniu i nauce na co dzień.

Pomimo przygód, kolejnych kroków, przeszkód, gór i przełęczy, który muszą zawsze pokonać bohaterowie każdej opowieści, koniec jest, a przynajmniej powinien być, zawsze optymistyczny: żyli długo i szczęśliwie.

Problemy są i ich nie unikniemy uczmy dzieci zadawać pytanie i co dalej? Z każdej sytuacji jest przecież wyjście a każdy problem można rozwiązać.

TECHNIKA PROWADZENIA DZIENNIKA

Prowadzenie dziennika w postaci obrazków dla dzieci młodszych oraz drobnych zapisków dnia codziennego dla dzieci starszych  wzmacnia siłę woli oraz umacnia charakter, pozwala spojrzeć z perspektywy, z lotu ptaka, przeanalizować, wysnuć wnioski, adekwatnie dokonać oceny.

Prosząc dziecko o namalowanie, zapisanie w dwu zdaniach istotnych zdarzeń ze szkoły, znaczących dla dziecka, możemy adekwatnie kierować rozmową i znajdować wyjaśnienia wielu sytuacji, modelując jednocześnie właściwe zachowania!

W szkole istnieje pewnego rodzaju presja, żeby wszystkie dzieci były idealne pod względem zachowania, przezywanych emocji uczenia się. 

Rozumienie emocji zarówno dobrych jak i złych to droga do pełnej szczęśliwości dziecka.

Szeroki wachlarz emocji oraz zasób słów, którymi możemy je opisać sugeruje podział nie tylko na biały alby czarny. Zrozumienie emocji prowadzi do ich akceptacji, a gdy dziecko je we właściwy sposób zrozumie, jest w stanie oderwać się od tych niepożądanych.

Jak dowodzą badania kluczem do sukcesu jest rozumienie własnych emocji oraz ich akceptacja.