Smart dyrektor

Wspieranie czytelnictwa

Na początku września Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wznowienie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021- 2025. Sam program powstał przy współpracy Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i...

Zmiana według Kottera

Zmiana wymaga działania według ściśle określonych kroków, które trzeba nieustannie monitorować.

John Kotter dowiódł istnienia ściśle określonego algorytmu postępowania prowadzącego do trwałej zmiany w organizacji.

W swoich badaniach analizował proces wprowadzania zmiany w blisko ośmiuset organizacjach, a wyniki, które opublikował były podstawą do opracowania „ośmiu kroków zmiany” według Johna Kottera.

Nowy nadzór pedagogiczny

Zmiany, których mówiło się od kilku miesięcy ciągle budzą kontrowersje.

Faktem jest jednak, że dyrektorzy szkół w nowym planie nadzoru nie będą już uwzględniać ewaluacji.

Czego dotyczyć będą zmiany w nowym nadzorze pedagogicznym?

Jak wpłyną one na funkcjonowanie szkoły?

Nowy rok szkolny

Przed nami nowy rok szkolny.

Już za chwilę zadzwoni pierwszy dzwonek i rozpocznie się pierwsza lekcja?

Jaki będzie? Czy będziemy uczyć się stacjonarnie w klasach szkolnych?

Dzisiaj wszyscy uczniowie uroczyście rozpoczęli Nowy Rok Szkolny. 

Uczyć zdalnie

Zdalna edukacja wprowadziła do polskich szkół praktykę zdalnego świadczenia pracy przez nauczycieli.

Wraz wydłużającą się w czasie pandemią spadała nie tylko motywacja uczniów do nauki, ale również poziom zaangażowania nauczycieli w pracę.

Uczyć zdalnie oznaczało opanowanie narzędzia do organizowania lekcji online.

Spełnienie minimalnych standardów technicznych wymaganych przepisami prawa wprowadzało pewną stabilizację.

Szczepienia w szkole

Początek września w szkołach przebiegnie pod hasłem „szczepimy się”.

Szczepienia dedykowane będą grupie uczniów w wieku 12- 15 lat oraz nauczycielom i członkom rodzin uczniów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji punktu szczepień w szkołach ogólnodostępnych.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowań akcji edukacyjnych w szkole?

Organizacja pracy w szkole 2021/2022

Za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny.
W wirze przygotowań do jego rozpoczęcia warto zadbać o kwestie organizacyjne i prawne.
Nowe Wytyczne GIS, MEiN i MZ, zmienione przepisy oświatowe niosą ze sobą szereg zmian w funkcjonowaniu szkoły.
Trzeba zaktualizować wewnętrzne regulaminy i przyjrzeć się warunkom, w których organizuje się pracę szkoły.

Plan pracy szkoły

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim konieczność planowania wielu aspektów funkcjonowania szkoły.
Szkoła realizuje swoje zadania związane z funkcją dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą w oparci o Plan Pracy Szkoły.
Co zawiera ten strategiczny dokument? Jak go przygotować?

Nowy rok szkolny w czterech krokach

Nowy rok szkolny rozpocznie siwe wrześniu.
Tym czasem dyrektorzy szkół już podejmują starania, aby wrześniowy strat szkoły był dobrze przygotowany.
W organizacji pracy należy uwzględnić najnowsze wytyczne MEiN, GIS i MZ, zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego 2020/2021.

Przegląd prawa oświatowego 2021

Prawo oświatowe zmienia się jak w kalejdoskopie.

W roku 2021 w życie weszło wiele znowelizowanych aktów prawnych, które mają znaczenia dla organizacji pracy w szkole.

Zbliża się nowy rok szkolny.

Na jakie akty prawne należy zwrócić uwagę?