Nowoczesne technologie są sposobem na nudę w szkole.

Uczniowie chętnie wykorzystują nowoczesną technologie nie tylko w domu, ale podczas zajęć lekcyjnych, jeśli mają taką możliwość.

Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie mogą poznać najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące nowoczesnych technologii.

Zdalne nauczanie podniosło niewątpliwie kompetencje informatyczne nauczycieli i uczniów.

W wielu placówkach edukacyjnych na terenie całego kraju coraz chętniej wykorzystuje się nowoczesne technologie podczas przeprowadzania lekcji z uczniami.

Nauczyciele prześcigają się w poszukiwaniu coraz bardziej przydatnych narzędzi, dzięki którym mogliby przekazywać wiedzę uczniom, kształtować umiejętności, monitorować efekty kształcenia.

Nowoczesne technologie stwarzają dla uczniów nie spotykane dotąd cywilizacyjne szanse edukacyjne.

Era tradycyjnego podręcznika, ćwiczeń z wykorzystaniem zeszytu powoli przechodzi do przeszłości.

Szkoły dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym, dzięki któremu możliwe jest planowanie lekcji z wykorzystaniem TIK.

Laptopy, tablice interaktywne, multimedialne ekrany są nierzadko standardową częścią wyposażenia każdej klasopracowni w szkole.

Nauczyciel XXI wieku musi być z nowinkami technicznymi za pan brat.

Chodzi tutaj nie tylko o podstawową obsługę komputera, smartphone, czy tabletu, ale raczej o świadome zastosowanie nowoczesnych technologii w realizacji programu nauczania.

Za pomocą narzędzi elektronicznych można się nauczyć czytać, pisać, liczyć, a w klasach starszych pracować metodą projektu oraz uczyć przez doświadczenia multimedialne.

Każda szkoła posiada również sprawdzone zasoby internetowe. Warto wszystko zebrać w jednym miejscu. Rodzice, nauczyciele i uczniowie mogą korzystać internetowej bazy narzędzi TIK, którą dysponuje szkoła.

OZOBOT.

Ozobot to mały robot edukacyjny, który swoim wyglądem przypomina kulę o płaskiej podstawie. Porusza się po planszy a pomocą małych kółek.

Posiada również czujniki kolorów, dzięki którym rozpoznaje kształt linii, po których się porusza.

Ozoboty to jedno z ciekawszych trendy w ostatnich latach, które powodzeniem wkracza do szkół w całej Polsce.

Za pomocą tego małego urządzenia uczniowie uczą się programować, kodować, a przez to poznawać podstawy robotyki, które są integralną częścią podstawy programowej w klasach młodszych.

Zajęcia z wykorzystaniem Ozobotów są dla uczniów atrakcyjne. Wykazują oni podczas nich wysoką motywację oraz zaangażowanie.

Kształtowane są również umiejętności pracy zespołowej, wzajemnej pomocy oraz wspólnego dążenia do celu.

Ozoboty są wykorzystywane dla nauki programowania w klasach młodszych. Doskonale radzą sobie z nim nawet uczniowie nie potrafiący czytać i pisać.

Programowanie tego robota opiera się na sekwencjach kolorów.

W miarę wzrostu poziomu zaawansowania można tworzyć proste gry.

Dodatkowo programować można z wykorzystaniem platformy OzoBlockly.

Dzięki jej intuicyjnemu działaniu uczniowie przekładają swoje pomysły do komputera, rozwijając tym samym swoją kreatywność.

Uczniowie poznają trudne matematyczne pojęcia w praktyce, np. algorytm. Potrafią również podać różne praktyczne zastosowania algorytmów w życiu codziennym.

Ciekawe narzędzia, urządzenia medialne są nie tylko sposobem na nudę w szkole.

To przede wszystkim źródła wiedzy, kształtowania kompetencji na miarę XXI wieku.