sterowana edukacja, wartościowe strowniki, złe i dobre sterowniki w edukacji, Michael Fullan, system edukacji, reforma edukacji,

Dobrze sterowana edukacja skazana jest na sukces.

Badania Michaela Fullana dotyczące sterowników w edukacji jasno precyzują kierunki edukacyjnych zmian.

Dobre sterowniki w edukacji są właściwą dźwignią rozwoju uczenia się w szkole.

Edukacja jest dobrem wspólnym całego społeczeństwa, stąd moralny obowiązek wszystkich nas dbania o nią.

Szkołę tworzą ludzie, nie rozporządzenia, ustawy, kolejne reformy edukacji.

Wybór dobrych sterownik daje szansę na sukces szkoły.

Dobre sterowniki uwzględniają m.in. wewnętrzną motywację do rozwoju, zaangażowanie wszystkich podmiotów edukacji, koncepcję uczenia się przez całe życie. Dobre sterowniki stanowią inspirację do twórczej edukacji uczniów.

Edukacja jest ważna dla mnie. Edukacja jest ważna dla wszystkich, którzy żyją w demokratycznych społeczeństwach, również w Polsce.

Świadoma edukacja wybiera mądrze dążąc do budowania żyroskopowej szkoły.

Aby jednak tak było, zaspokoić należy potrzeby elementarne uczestników procesu uczenia się to jest uczniów i nauczycieli.

Trafne wybory w zakresie priorytetów edukacji, tytułowych sterowników, prowadzą do pożądanych efektów edukacyjnych w szkołach.

Fullan wymienia cztery złe sterowniki w edukacji. Należą do nich:

  • Rozliczanie odpowiedzialności, m.in. poprzez koncentrację na wynikach egzaminów i testów,
  • Jakość pracy pojedynczych nauczycieli, liderów,
  • Technologia,
  • Strategie fragmentaryczne.

Dobre sterowniki w edukacji dotyczą:

  • Budowania potencjału,
  • Pracy grupy,
  • Metod pracy,
  • Systemowości.

Dobre sterowniki mają pryncypialne znaczenie w budowaniu kultury organizacyjnej szkoły opartej na wartościach, misji, wizji, a to podstawa prawdziwej reformy oświaty w naszym kraju.

Wybór dobrych sterowników w edukacji daje szansę na kompleksową reformę systemu oświaty, która przekłada się na pojedyncze szkoły w całym kraju.

Rozliczanie z wyników poprzez nagradzanie i karanie nigdy nie będzie prowadziło do zbiorowej motywacji wewnętrznej nauczycieli.

Odpowiedzialność czerpie ze źródła wewnętrznego imperatywu moralnego każdego nauczyciela i ucznia.

Zespolenie we wspólnym tańcu dobrych sterowników niesie ze sobą szansę na podmuch edukacyjnego wiatru zmiany.

Wybór dobrych sterowników w edukacji prowadzi do sukcesu całego systemu edukacji, a potwierdzeniem tego są systemy edukacyjne m.in. Korei, Kanady czy Finlandii.

Na podstawie: M. Fullan „Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji” CEO