szczepienia w szkole, rekomendacje MEiN i MZ, szczepienia uczniów w wieku 12- 15 lat, akcja szczepień w szkole, zadania dyrektora związane z akcją szczepień

Początek września w szkołach przebiegnie pod hasłem „szczepimy się”.

Szczepienia dedykowane będą grupie uczniów w wieku 12- 15 lat oraz nauczycielom i członkom rodzin uczniów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji punktu szczepień w szkołach ogólnodostępnych.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowań akcji edukacyjnych w szkole?

Minister Zdrowia w liście adresowanym do dyrektorów, nauczycieli i rodziców wskazuje na zasadność szczepień uczniów w wieku 12- 15 lat.

Sprecyzowano w nich m.in. zadania dyrektora i nauczycieli, a także określono ramy współpracy z punktem szczepień.

Jak zatem zorganizować akcję szczepień w szkole?

Po pierwsze należy przygotować spotkanie informacyjno- edukacyjne z rodzicami oraz zajęcia tej grupy wiekowej uczniów z wychowawcą, na których przekazane zostaną obiektywne informacje dotyczące szczepień.

Upowszechnianie wiedzy na temat szczepień w szkołach stało się podstawowym zadaniem, które w ramach swoich obowiązków wykonują nauczyciele i kierownictwo szkoły.

Nawiązanie współpracy z punktem szczepień wiąże się jednocześnie ze wskazaniem miejsca na terenie szkoły, gdzie w odpowiednich warunkach mogłyby się odbyć szczepienia.

Punkty szczepień mają również swoje obowiązki związane z organizacją szczepień na terenie szkoły.

Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku gdyby nie było możliwości lokalowych, aby szczepienia zorganizować w szkole, szczepienia te mogą się odbyć w wyznaczonym dniu np. w placówce zdrowia lub innym ustalonym punkcie szczepień.

Obowiązkowa obecność rodzica nie jest konieczna

Ze względu na konieczność wyrażenia zgody przez rodzica lub opiekuna ustawowego konieczne jest podpisanie przez rodzica deklaracji a następnie kwestionariusza niezbędnego do przeprowadzenia szczepień.

 Podczas samego szczepienia rodzic nie musi być obecny.

Kroki, które powinny wykonać szkoły mają następujący przebieg chronologiczny:

  • Poinformowanie rodziców i uczniów o akcji szczepień,
  • Kontakt z punktem szczepień wraz z ustaleniem zasad współpracy,
  • Organizacja zajęć z wychowawcą oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjnym,
  • Wskazanie osoby do kontaktu między szkołą a punktem szczepień,
  • Zebranie deklaracji od rodziców oraz wskazanie ogólnej liczby chętnych,
  • Ustalenie terminu i miejsca odbywania się szczepień w porozumieniu z punktem szczepień.

W ramach wyznaczonych szczepień uczniów szczepić się również mogą nauczyciele oraz członkowie rodziny dziecka. Osoby dorosłe powinny posiadać ważne skierowanie i uzupełnić kwestionariusz wywiadu z pacjentem.

 

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek