Co stanowi naturalny ekosystem rozwoju człowieka?

Szkoła, dom rodzinny, a może czas wolny, niewolniczo kreowany przez rodziców?

To co w naturalny sposób pobudzane do wzrostu rozkwita. Dlaczego nie dzieje się tak w szkole?

Kultura organizacyjna szkoły budowana jest przez wszystkich nauczycieli, uczniów i i ch rodziców, dyrektora oraz środowisko lokalne.

Odkryj pasję do nauki? Ale jak?

W szkole depcze się przejawy zaangażowania i aktywności uczniów. Jeśli uczniowie nie wiedzą co chcą robić, to muszą spróbować wszystkiego żeby się dowiedzieć.

Uczenie przybiera różne formy, nie można uczyć wszystkich w ten sam sposób. Kiedy uczymy w sposób zindywidualizowany, odpowiedni dla danej osoby, wykorzystujemy zainteresowania, to uczeń robi większe postępy.

Kultura każdej szkoły obejmuje sposoby działania, utarte schematy jej członków. Od zawsze tak robiliśmy.

Utarte schematy w szkole dotyczą ucznia w klasach wiekowych, takiej samej długości lekcji, dzwonek , uczenie matematyki tylko na matematyce.

Smutna opowieść o edukacji ma wiele rozdziałów. Kolejne reformy, standaryzacja, próby podejmowane przez polityków są często nieudane.

W Finlandii ta opowieść wygląda inaczej.

To jeden z najlepszych systemów edukacji na świecie. 40 lat temu Finowie postanowi odejść od standaryzacji i testowania uczniów. Duży zakres swobody dla szkół pomaga uczniom, nauczycielom, dyrektorom kształtować edukację dla ucznia. Szkolenia i rozwój nauczycieli jest na wysokim poziomie. System ten ewoluuje jak każdy żywy organizm. Zasady i warunki organizowania edukacji w Finlandii są wysoce efektywne. Warto się im przyjrzeć i przejąć.

Nauki ścisłe, przyrodnicze, sztuka, języki, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne to zarys działań edukacyjnych w Finlandii.

Według Kena Robinsona edukacja jest systemem organicznym ze zdolnością do adaptacji. System jest zespołem procesów, które prowadzą do określonych rezultatów.

Wyróżniamy systemy proste włącznik i wyłącznik, waga, lub systemy złożone. Wszystkie elementy systemu muszą być zdrowe i działać sprawnie, żeby system funkcjonował bez usterek.

Środowisko jest dynamiczne, dlatego jego naturalna cechą jest przystosowanie.

Adaptacja dotyczy zmieniających się warunków funkcjonowania.

Człowiek to złożony system adaptacyjny. Złożony jest również system edukacyjny.

  • Interesanci: uczniowie, nauczyciele, rodzice, ministerstwo, państwo
  • Podsystemy: opieka społeczna, zdrowie, pracodawcy.

Szkoła to żywa społeczność ludzi tworzących relacje i więzi. Klimat.

Ośrodki rozkwitu kreatywności i nieograniczonego potencjału ludzkiego. Przejawia się w działaniach każdego dnia, dlatego szkoła ma moc zmieniania świata.

Nowe technologie zmieniają świat.

Już w 2014 roku zarejestrowano około 7 miliardów urządzeń mobilnych. W roku 2015 liczba ta podwoiła się i nadal rośnie. Wysyłamy w jednej minucie 204 miliony e-maili., w jednej minucie było 6 milionów odsłon Facebook, pobierano 47 tysięcy aplikacji na you tube, oglądano 1 milion 300 tysięcy filmów. Policzono, że potrzebujemy około 5 lat, żeby obejrzeć wszystkie dodawane filmy w każdej sekundzie.

Nowe technologie zmieniają świat, w którym uczniowie się uczą jak również sposoby nauki. Każdego dnia pojawiają się nowe narzędzia do kreatywnej pracy w każdej dziedzinie, nowe programy, platformy do nowoczesnej zindywidualizowanej nauki. Technologie stwarzają nowe możliwości, przenoszą edukację na różne kontynenty, wyzwalają kreatywność.

Aby zaakceptować zmianę musisz zacząć od zrozumienia, że zmiana jest w twoim zasięgu, mocy i sile.

Podstawowym zadaniem szkoły nie jest przygotowanie do egzaminu, ale stworzenie warunków efektywnej nauki uczniów.

Obligatoryjnym elementem teatru jest aktor i widzowie- ludzie.

„Aktor przedstawia Sztukę, której doświadczają widzowie” mówi Ken Robinson.

Prawdziwy teatr opiera się na relacji widzowie i aktorzy, to emocje są tutaj kluczem do sukcesu.

Edukacja jest po to, aby pomóc uczniom uczyć się.

Współcześnie dużo jest niestety elementów przeszkadzających: priorytety, polityka, przepisy, regulacje, ambicje rodziców, presja rówieśników, rywalizacja to  przykre przeszkadzajki dla efektywnego procesu uczenia się uczniów.

Pierworysem edukacji stanowi relacja ucznia i nauczyciela.

Mówi się dużo o nieformalnych środowiskach nauczania i nauki. Kiedy uczniowie zdobywają wiedzę to odbywa się edukacja. Wyzwaniem dla szkół jest stworzenie takich środowisk, gdzie edukacja odbywa się bezwarunkowo.

Dobra Edukacja tworzy naturalny ekosystem rozwoju człowieka mówi Ken Robinson.

 

Na podstawie „Kreatywne Szkoły” Ken Robinson.