Ciekawe zjawiska w mowie osób dotkniętych afazją

W mowie osób dotkniętych afazją, a więc specyficznymi zaburzeniami mowy i języka na skutek uszkodzeń OUN, występują specyficzne trudności. Nie rzadko dochodzi do ciekawych zjawisk semantycznych, gramatycznych, które w literaturze przedmiotu charakteryzowany są w...

Afazja trudne zjawisko w mowie człowieka

Według Jacobsona wyróżniamy tak zwaną afazję przyległości, kombinacji. To zaburzenie łączenia jednostek językowych w jednostki bardziej złożone- zdania.Częste agramatyzmy, pomijanie wyrazów funkcyjnych, styl telegraficzny to typowe deficyty językowe w tego typu...

o afazji słów kilka

Afazis z greckiego oznacza mowę. Afazję definiujemy stąd jako zaburzenie, polegające na całkowitej lub częściowej utracie umiejętności posługiwania się językiem, w zakresie rozumienia i nadawania mowy. Towarzyszą mu mniejsze lub większe trudności w ponownym uczeniu...