Czyżby szkoła przymusu?

Współczesna szkoła jest szkołą przymusu. Ogranicza się ona często do stwierdzeń „naucz się”, „przygotuj”, „nie rozmawiaj”, czy „zachowuj”. Imperatywne formy komunikacji stwarzają bunt, przejawiający się często w...