Równoważenie lateralne

Równoważenie lateralne wpływa na doskonałą integrację obu półkul mózgowych. Integracja to gwarancja sukcesu edukacyjnego każdego dziecka. Zaburzenia układu przedsionkowego zarówno w życiu płodowym jak i we wczesnym dzieciństwie są powodem zaburzeń integracji...

Zaskoczyć ucznia

W ostatnim dziesięcioleciu do metodyki nauczania wkraczają nowe metody, których zadaniem jest wywołać entuzjazm i chęć do nauki uczniów.Odwrócona klasa, nauczanie projektowe, uczenie w innym kluczu odnoszą triumfy w alternatywnych szkołach na całym świecie.Czy we...