„Drzwi do uczenia się”

” Ruch jest drzwiami do uczenia się” twierdzi Paul Dennison, twórca kinezjologii edukacyjnej. Mózg i ciało wpływają na siebie nawzajem. Ruch pobudza aktywność intelektualną, integruje i zakotwicza informacje sensoryczne w sieci neuronalnej ludzkiego...