Uczenie się

Uczenie się jest wpisane w naturalne predyspozycje każdego człowieka.Aby mogło być procesem wzbogacającym wiedzę o świecie ważne są takie aspekty jak środowisko w którym przebiega, atmosfera oraz forma.Uczenie się przez działanie, zadawanie pytań, czy aktywna, niczym...