Słuch fonematyczny bez tajemnic

SŁUCH FONEMATYCZNY to umiejętność różnicowania dźwięków mowy, najmniejszych elementów składowych wyrazu, czyli fonemów, np. a, o , e, u, y, z, m. Wszystkie głoski w języku polskim posiadają zestaw cech. Cechy te różnią głoski między sobą. Głoska z kolei powstaje w...