Pogłębianie wiedzy.

Celem uczenia się jest trwałe zapamiętanie nowego materiały oraz wykorzystanie go w nowych sytuacjach. Uczeń pod wpływem doświadczeń kluczowych na lekcji ma szansę zrozumieć nowy materiał. Następny krok polega na trwałym zapamiętaniu i posługiwanie się nimi. Proces...

Budowanie wiedzy.

Współczesne rozumienie pojęcia budowanie wiedzy zawiera w sobie pierwiastki krytycznego myślenia i rozumowania. Odchodzi ono jednocześnie od klasycznego uczenia się na pamięć. Nauczyciele powinni budować w uczniach taką wiedzę, którą da się praktycznie zastosować....

Czytanie w zasięgu wzroku

Czytanie to druga obok pisania umiejętność szkolna, która wpływa na sukces edukacyjny Twojego dziecka. Dzięki czytaniu pogłębiamy horyzonty naszej wiedzy o świecie, lepiej rozumiemy emocje, budujemy lepsze warunki współpracy w grupie. To tylko początek wielorakich...