Atmosfera uczenia się

Atmosfera uczenia się ma znaczący wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Cele edukacyjne, które osiągają uczniowie są współzależne od atmosfery uczenia się. Szkolni liderzy budują poczucie odpowiedzialności uczniów i nauczycieli za wspólne osiąganie celów uczenia...