Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole

Praca z dzieckiem autystycznym wymaga odpowiednich warunków, specjalistycznych metod oraz indywidualnego podejścia. Uczniowie ze spektrum autyzmu stanowią bardzo dużą i jednocześnie zróżnicowaną grupę uczniów. Autyzm wczesnodziecięcy stanowi grupę zaburzeń związanych...