Droga rozwoju zawodowego nauczyciela.

Droga rozwoju zawodowego nauczyciela jest wydłużona w czasie.  Przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciel zyskuje doświadczenie i mistrzostwo w swojej dziedzinie. Po pomyślnie odbytym stażu musi napisać sprawozdanie i zebrać całą dokumentację swojej...

Dokumentacja nauczyciela stażysty.

Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego. Musisz uwzględnić przepisy prawa oświatowego oraz zaplanować zadania do realizacji, aby z sukcesem zakończyć swój staż. Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia...

Awans zawodowy nauczyciela.

Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy prawa oświatowego, które znajdziemy m.in. w Karcie Nauczyciela. To w niej znajdziesz odpowiedź jak długo musi trwać awans, jak napisać plan rozwoju zawodowego, czy jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać kolejny stopień...