Poziomy słyszenia

Dzięki znajomości języka możliwe jest komunikowanie oraz poznanie otaczającej rzeczywistości. Zdobywanie wiedzy możliwe jest poprzez zmysły. Wiodący zmysł to słuch. Zdobywanie języka zachodzi w ramach procesu mowy. Zdolność percepcji dźwięków ma ogromne znaczenie....