Bezpieczeństwo w szkole.

Szkoła szczególną instytucją, gdzie najważniejsi są ludzie. Fizyczny budynek szkoły jest miejscem pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, ale przede wszystkim miejscem nauki dla  uczniów do niej uczęszczających. Stąd priorytetem pracy wszystkich...