Po pierwsze bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu jest priorytetem. Edukacja uczniów w tym zakresie odgrywa kluczową rolę w procesie zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w placówkach edukacyjnych. To zadanie realizować muszą nauczyciele we współpracy z...

Pobyt uczniów w szkole.

Od 25 maja 2020 uczniowie mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach opiekuńczo- wychowawczych oraz konsultacjach na terenie szkoły lub innej placówki edukacyjnej.W czasie epidemii część rodziców zdecydowała o posłaniu swojego dziecka do szkoły, żłobka, czy...