Relacje z uczniami.

Jednym z najważniejszych punktów dobrego planu edukacyjnego są relacje. Relacje w szkole mają wielokierunkowy charakter i dotyczą m.in. nauczycieli, uczniów, rodziców. Dbanie o utrzymanie dobrych relacji z uczniami jest miarą sukcesu edukacyjnego. Jak zbudować...