Budowanie tożsamości szkoły

Budowanie tożsamości szkoły, jest ważne dla jej społecznego odbioru. Każda szkoła posiada swój indywidualny klimat, charakter, jednym słowem tożsamość. Wszystkie podejmowane w niej działania i inicjatywy służą budowaniu spójne wizji, która jest oparta na wartościach....