Samoocena ucznia.

W procesie uczenia się uczniów bardzo ważne miejsce zajmuje samoocena. Ćwiczenie tej umiejętności kluczowej wpływa na motywację uczniów do pracy oraz ich postępy w nauce. W budowaniu strategii samooceny pomaga ocenianie kształtujące. W jaki sposób budować samoocenę...