Personalna edukacja.

W spersonalizowanej edukacji liczą się potrzeby uczniów. Połączenie indywidualnych celów uczenia się z ogólnymi wymaganiami edukacyjnymi stanowi niewątpliwie wyzwanie. Personalna edukacja umiejętnie łączy cele uczenia się uczniów z ich możliwościami. Dopasowanie jest...

Drogowskaz- cel uczenia się.

Cele uczenia się są drogowskazem dla uczniów. Umiejętne formułowanie celów uczenia się w języku zrozumiałym dla ucznia, przybliża mu wiedzę o świecie, która zawarta jest w podstawie programowej. Jak poradzić sobie z formułowaniem celów uczenia się, tak by stały się...

Cele uczenia się.

Czy na temat celów uczenia się można napisać grubą książkę?  Uczyniły to dwie amerykańskie autorki Conne.M. Moss i Susan M. Brookhrad w swojej edukacyjnej publikacji „Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.” Współczesna perspektywa...