Zarządzanie w oświacie.

Współczesne zarządzanie placówką edukacyjną generuje szereg dylematów.Zarządzanie jest procesem w pełni demokratycznym i podmiotowym. Dyrektor jako osoba zarządzającą na podstawie przepisów prawa wraz z organem kolegialnym szkoły, a mianowicie radą pedagogiczną,...

Autorski program nauczania.

Aktywne tworzenie programów nauczania jest przywilejem każdego nauczyciela. To dzięki przejrzystej oraz kreatywnej konstrukcji programu nauczania krystalizują się cele- efekty edukacji uczniów. Kształtowane kompetencje uczniowskie harmonijnie współgrają z...

Dyrektor lider

  Zarządzanie placówką edukacyjną to zadanie, które prowadzi do jej permanentnego rozwoju. Kultura organizacyjna szkoły to efekt przemyślanej i sukcesywnie wdrażanej wizji i misji oraz uporczywej realizacji zamierzonych celów. Dyrektor musi być liderem,aby w...