Informacja zwrotna

Cele i kryteria sukcesu są podstawą wdrażania oceniania kształtującego w szkole. Ważne są również zadania edukacyjne, które powodują głębokie uczenie się uczniów. Informacja zwrotna ma istotny wpływ na proces uczenia się. Uczenie się uczniów podczas lekcji to proces,...

Refleksyjne uczenie się

Dlaczego uczeń powinien wiedzieć, jaki jest cel lekcji? To pytanie zadają sobie nauczyciele, którzy świadomie organizują proces edukacyjny swoich uczniów. Cele lekcji oraz pasujące do nich kryteria sukcesu decydują o efektach kształcenia, które dotyczą pojedynczych...

Atmosfera uczenia się

Atmosfera uczenia się ma znaczący wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Cele edukacyjne, które osiągają uczniowie są współzależne od atmosfery uczenia się. Szkolni liderzy budują poczucie odpowiedzialności uczniów i nauczycieli za wspólne osiąganie celów uczenia...

Poziom „ja” w informacji zwrotnej.

Poziom „ja” w formułowaniu informacji zwrotnej odnosi się do motywacji ucznia. Często przybiera on formę pochwały, wyrażenia pozytywnej opinii na temat wykonanego zadania. Warto zwrócić uwagę na miejsce pochwały w systemie uczenia się kształtującego. Pochwała nie może...

Informacja zwrotna.

Informacja zwrotna to perpetuum mobile skutecznej edukacji. Uczenie się jest zależne od kształtu informacji zwrotnej kierowanej do ucznia. Dobrze skonstruowana informacja zwrotna daje uczniowi wiedzę o tym, gdzie jest w procesie uczenia się? Odległość od wiedzy...