Niepokoje zmiany

Zmiana budzi wiele pytań i rodzi emocje. Związane jest to ze podważeniem dotychczasowego status quo organizacji, której dotyczy. Stąd warto zwrócić uwagę na elementy kluczowe dla przeprowadzenia zmiany, dzięki którym niepokój się zmniejszy, a emocje będą napędzały...

Diagnozowanie w szkole

Diagnoza towarzyszy prawie wszystkim działaniom podejmowanym w szkole. Jednym z najlepszych sposobów jej przeprowadzania jest samoocena. Planowanie działań, a następnie ich przeprowadzenie stanowią konsekwencję diagnozy. W jaki sposób usprawniać codziennie pracę...