ABC Coachingu

Coaching jest wyjątkowym narzędziem pozwalającym budować przyszłość. Profesjonalnie przeprowadzona rozmowa coachingowa pozwala wypracować realne cele, w oparciu o rzeczywistość. Rozwiązania te pozwalają określić również strefę naszych wpływów na obecną sytuację....