Edukacja zdalna.

Organizacja kształcenia na odległość uczniów to wyzwanie dla wielu dyrektorów szkół. Ramy prawne określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty budują często wrażenie zbyt wielu...

Bezpieczeństwo uczniów w sieci.

Jednym z najważniejszych obszarów oddziaływania szkoły jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo uczniów w sieci w dobie zdalnej edukacji to priorytet do pracy wychowawczej i profilaktycznej. Ze względu na specyfikę funkcjonowania szkół warto w sposób szczegółowy...

Cyberbezpieczeństwo.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki do 29 listopada 2020 r.w naszym kraju trwa edukacja zdalna. Okres domowej izolacji uczniów nauczycieli w domach na skutek epidemii stwarza zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa. Większość...

Bezpieczni w sieci

Zza ekranu spartphone, laptopa lub tabletu wyłania się obraz cyfrowej rzeczywistości, w której dorastają nasze dzieci. Pojawiają się zagrożenia, na które rodzice i nauczyciele muszą reagować. Cyberbezpieczeństwo wkracza do programów wychowawczych, priorytetów pracy...