Czas na wnioski z nadzoru.

Do 31 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zobowiązani są do przedstawienia Radzie Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020. Rada Pedagogiczna planuje sposoby wykorzystania wniosków z nadzoru w szkole w postaci konkretnych...