Gęsi klucz

Szkoła, która wie w którym kierunku podąża, ma wspólne wartości, cele, zadania. Wyobraźmy sobie gęsi klucz podążający do celu z motywacją i zaangażowaniem. Misja i wizja są niezbędne dla spójnej organizacji każdej szkoły. W jaki sposób sformułować misję  i wizję...