Komunikacja wsteczna

Istnieją słowa, które w utrudniają komunikację między ludźmi. Noszą one w sobie ładunek negatywny, który destruktywnie wpływa na materię relacji międzyludzkich. Wrodzone współczucie zostaje odepchnięte przez osądy, ocenianie i negatywną moc. Marshall Rosenberg mówi o...

Fabuła wychowania

Czy istnieją trudne dzieci, trudna młodzież? Od wielu lat rozgrywa się dyskusja na temat metod radzenia sobie z tak zwaną „Trudną młodzieżą, trudnym dzieckiem”. Tradycyjny i konserwatywny nurt w wychowaniu wciąż przyświeca wychowaniu dzieci zarówno w szkole, jak...

Węzeł gordyjski

Podstawą edukacji jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale przede wszystkim relacje. Wiemy o tym dobrze, pomimo to zwłaszcza po okresie zdalnej edukacji obserwujemy, że supeł braku relacji w szkole coraz bardziej staje się ciasny. Jak temu zapobiec? I na czym polega...

Relacje z organem prowadzącym

Relacje z organem prowadzącym kształtowane są przez wzajemne zrozumienie, chęć wspierania się oraz porozumienie dotyczące kierunków rozwoju szkoły. Poprawna komunikacja kształtuje relacje. Dialog zaczyna się w momencie zadawania konstruktywnych pytań, czy wspólnego...

Co zabija zmianę?

Codzienne zmienianie w szkole stwarza szansę na nieustający rozwój uczniów i nauczycieli. W myśl japońskiej filozofii kaizen zawsze można coś zmienić, ulepszyć, poprawić. Planowanie zmiany wymaga refleksji, która obejmuje planowanie i harmonogram, a także...