Rola doświadczeń kluczowych w edukacji.

Nowy materiał lekcyjny wprowadzamy na lekcji poprzez tak zwane „doświadczenia kluczowe”. Są to momenty edukacyjne np. w postaci wykładu lub filmu, które wprowadzają nową wiedzę. Zarówno moment wprowadzenia do tematu, jak również późniejsze przetwarzanie wiedzy przez...