Drogowskaz- cel uczenia się.

Cele uczenia się są drogowskazem dla uczniów. Umiejętne formułowanie celów uczenia się w języku zrozumiałym dla ucznia, przybliża mu wiedzę o świecie, która zawarta jest w podstawie programowej. Jak poradzić sobie z formułowaniem celów uczenia się, tak by stały się...