Dysleksja edukacyjne drogi i ograniczenia

Dysleksja to specyficzne trudności w opanowaniu czytania i pisania dziecka, które wynikają z parcjalnych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego.  Zaburzenie, które występuje u dzieci w wieku szkolnym polega na wydatnych deficytach parcjalnych w zakresie funkcji...