dyzartria w MPD

W poprzednim artykule odpowiadałam na pytanie, na czym polega dyzartria oraz zaburzenia z nią związane? Nieustające zaburzenia te dotyczą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w zakresie centralnym i obwodowym.Uszkodzeniu ulegają zazwyczaj górne i dolne drogi...