Spójność w uczeniu.

W dobie gotowych rozkładów materiału, planów nauczania i scenariuszy lekcyjnych proponowanych przez wydawnictwa edukacyjne wciąż można swobodnie łączyć treści nauczania według indywidualnego planu nauczania. Elastyczność w doborze treści nauczania jest ważnym...