Budowanie tożsamości szkoły

Budowanie tożsamości szkoły, jest ważne dla jej społecznego odbioru. Każda szkoła posiada swój indywidualny klimat, charakter, jednym słowem tożsamość. Wszystkie podejmowane w niej działania i inicjatywy służą budowaniu spójne wizji, która jest oparta na wartościach....

Podróż do celu.

Uczeń potrzebuje celów uczenia dla, aby mógł się rozwijać. Podróż stanowi metaforę lekcji, podczas które uczeń obiera cel, a nauczyciel daje mu wskazówki, w jaki sposób dotrzeć do jej kresu. Na ucznia czeka wiele niespodzianek, którym stawia czoła. W edukacyjne...

OneNote prosty notes wiele możliwości.

OneNote to prosty cyfrowy notes, który daje wiele możliwości dla ucznia i nauczyciela. Rola OneNote firmy Microsoft w kształceniu na odległość jest niezastąpiona i polega na wspieraniu pracy w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej. Każdy nauczyciel powinien poznać zasoby i...

Sway.

Sway to aplikacja cyfrowa, która służy do tworzenia opowiadań, raportów, gazetek online. Dzięki prostemu w obsłudze edytorowi tekstu wraz z funkcją wklejania obrazu, dźwięku i filmu w łatwy sposób zaprojektujesz ze swoimi uczniami kreatywne projekty w klasie szkolnej....

Resume edukacji zdalnej.

Czas podsumowań nieuchronnie wymusza wyciągnięcie wniosków z okresu zdalnej edukacji. Kształt obecnej edukacji w polskich szkołach zdeterminowany jest przymusowym zamknięciem szkół w Polsce ze względu na epidemię Sarsvov 2.  Resume zdalnej edukacji staje się ważnym...